Sezim Crisis Centre / Krizisnii Psikholgicheskii Tsentr Dlya Zhenshchin i Sem'i "Sezim"

Address:
181 Toktogul Street
Bishkek
Kyrgyzstan

Tel: +996 312 3129 09 or 5126 39
Fax: +996 312 3129 09
Email: sezim2008gmail.com