Дарете и подкрепете нашата работа днес

Разселването в световен мащаб достига рекордни граници в следствие на увеличаване на преследването и военните действия.

Днес милиони мъже, жени и деца са изправени пред неизвестното бъдеще. ВКБООН им осигурява животоспасяваща помощ, но те се нуждаят и от вашата подкрепа.

$300 могат да осигурят терапевтична храна на 6 деца-бежанци

$600 могат да осигурят 23 здрави мрежи против комари

$900 могат да осигурят палатка, издържаща на всякакви метеорологични условия, на 2 бежански семейства

Около ВКБООН

ВКБООН в България

ВКБООН В България оказва съдействие на властите и на гражданските организации, които работят директно или косвено по закрилата на бежанците, и подпомага по-нататъшното развитие на националната система за закрила в рамките на непрекъснато развиващата се общоевропейска система за убежище.

Възможности за работа

Работата за ВКБООН е разнообразна и изпълнена със сериозни предизвикателства.