Дарете и подкрепете на нашата работа днес

В световен мащаб изместване удря най-високата си като война и увеличение преследване.

Сега, милиони мъже, жени и деца са изправени пред неизвестно бъдеще. ВКБООН е на животоспасяваща помощ земята осигуряване, но ние се нуждаем от вашата помощ.

$300 може да осигури терапевтична храна в продължение на 6 деца-бежанци

$600 може да осигури 23 здрави мрежи против комари

$900 може да осигури при всякакви метеорологични условия за палатки 2 бежанските семейства

Около ВКБООН

ВКБООН в България

ВКБООН В България оказва съдействие на властите и на гражданските организации, които работят директно или косвено по закрилата на бежанците, и подпомага по-нататъшното развитие на националната система за закрила в рамките на непрекъснато развиващата се общоевропейска система за убежище.

Възможности за работа

Работата за ВКБООН е разнообразна и изпълнена със сериозни предизвикателства.