Меморандум за разбирателство относно условията за съвместно сътрудничество и координация между Дирекция “Миграция” и ВКБООН

На 2 август дирекция “Миграция” (МЗ) към Министерството на вътрешните работи и Върховния комисариат на бежанците към ООН в България (ВКБООН) подписаха меморандум за взаимно сътрудничество. Споразумението затвърждава дългогодишната съвместна работа между двете институции от създаването на Дирекция “Миграция” през 2004 г. и е в съответствие с ролята на Агенцията […]

На 2 август дирекция “Миграция” (МЗ) към Министерството на вътрешните работи и Върховния комисариат на бежанците към ООН в България (ВКБООН) подписаха меморандум за взаимно сътрудничество.

Споразумението затвърждава дългогодишната съвместна работа между двете институции от създаването на Дирекция “Миграция” през 2004 г. и е в съответствие с ролята на Агенцията на ООН за бежанците в подкрепа на българското правителство по въпросите, свързани предоставяне на убежище.

Двете институции си сътрудничат по редица въпроси, свързани с миграцията и предоставянето на убежище в България, и по-специално по прилагането на европейските стандарти в специализираните центрове за чужденци, които се управляват от Дирекция “Миграция”. В до допълнение дирекция “Миграция” и Агенцията на ООН за бежанците в България се ангажират да си сътрудничат за намаляване и в крайна сметка за прекратяване на задържанията на децата мигранти и търсещи убежище в България.

България наскоро стартира разработване на процедура по предоставяне на статут на лица без гражданство, която се ръководи от дирекция “Миграция”. Мандатът на ВКБООН обхваща не само бежанци, но и лица без гражданство. Затова Агенцията на ООН за бежанците изразява удовлетворението си от това, че разширява сътрудничеството си с правителството по отношение лицата без гражданство.

Меморандумът за взаимно сътрудничество беше подписан от Николай Николов, директор на дирекция “Миграция” и от Матаис льо Рут, представител на ВКБООН в България.

On August 2nd, the Directorate Migration (DM) with the Ministry of Interior (MoI) and the UN Refugee Agency in Bulgaria signed a memorandum on mutual cooperation.

The agreement is a confirmation of a longstanding collaboration between the two institutions dating back to the inception of the Directorate of Migration in 2004 and in line with the role of the UN Refugee Agency to support the Bulgarian Government on addressing issues related to asylum.

The two institutions work together on many issues related to the management of the migration and asylum situation in Bulgaria and in particular on implementing European standards in the special facilities for foreigners that are managed by the Directorate Migration. The Directorate Migration and the UN Refugee Agency have also committed to collaborate on the reduction and ultimately the eradication of the detention of migrant and asylum seeking children in Bulgaria.

Bulgaria has also recently embarked on the development of a Statelessness Determination procedure which is administrated by the Directorate Migration. The UN Refugee Agency holds a mandate not only for refugees but also for stateless persons and is happy to extend the collaboration with the Government also to this group of persons with specific needs.

The document was signed by Nikolay Nikolov, Director of the Directorate Migration and Mathijs le Rutte, the UNHCR Representative in Bulgaria.