ВКБООН приветства значителния напредък на България за намаляване на случаите на лица без гражданство

Върховния комисариат за бежанците към ООН приветства първия случай на предоставен статут на „лице без гражданство“ в България. България въведе процедура за определяне на статут на лице без гражданство след изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България през 2016 г. Маргарита Делчева, заместник-директор на Дирекция „Миграция“ предостави […]

Върховния комисариат за бежанците към ООН приветства първия случай на предоставен статут на „лице без гражданство“ в България. България въведе процедура за определяне на статут на лице без гражданство след изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България през 2016 г.

Маргарита Делчева, заместник-директор на Дирекция „Миграция“ предостави днес статут „лице без гражданство“ на млад мъж, роден в бившия Съветски съюз, който пристига в страната като дете. След разпадането на СССР той остава без гражданство.

“Само няколко държави в света са създали специализирани процедури за предоставяне на статут на лица без гражданство,“ заявява Матайс льо Рут, представител на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България. „Радвам се, че България се присъединява към тези 17 държави, въведеждайки тази добра практика.“

Лицата без гражданство не могат да разчитат на правна подкрепа от никоя държава. Това означава, че в ежедневието си те срещат редица проблеми, свързани с дейности, които повечето хора приемат за даденост, като например достъп до учебни заведения или медицински грижи, намиране на работа, закупуване на имот или дори сключване на брак. Статутът „лице без гражданство“ предоставя достъп до основни права на лицата в такова положение.

„Лицата без гражданство сякаш са невидими и не съществуват. Чрез предоставяне на статут „лице без гражданство“, България дава възможност за достъп до основни права и услуги. Това е стъпка, която в бъдеще може да доведе и до предоставяне на гражданство,“ допълва г-н Льо Рут.

Мандатът на ВКБООН включва не само предоставяне на закрила на бежанците, но и на лицата без гражданство. В това отношение ВКБООН активно подпомага българското правителство при въвеждането на промени в Закона за чужденците и създаването на процедура за определяне на статут на лице без гражданство. Според данни на Дирекция „Миграция“ общия брой на лицата без гражданство в страната е близо хиляда, като част от тях вече са подали документи за получаване на статут.

През 2012 г. България се присъедини към 86-те държави по света присъединили се към Конвенцията за статута на лицата без гражданство от 1954 г. Днес лицата без гражданство по света са близо 10 милиона. През 2014 г. ВКБООН стартира световната кампания “I Belong”, която цели да сложи край на проблема с липсата на гражданство до края на 2024.

Научете повече за това как ВКБООН помага на лицата без гражданство по света тук

Включете се към капманията “I Belong