Медийна кампания призовава българите да „погледнат бежанците с други очи“

Кампания, с което почти всеки българин може да се идентифицира: самотен млад мъж, далеч от дома, пише писмо до своята майка. „Иска ми се тази пустота да изчезне, не всеки ме приема.“ read more

Documents in this section