ВКБООН обявява конкурс за създаване на уебсайт за лица без гражданство

Представителството на Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) в България отправя покана за участие в търг за създаване на съдържание за уебсайт за лица без гражданство.

Краен срок за изпращане на оферти – 31.08.2018, 23:59 CET.

Следните документи съдържат подробно описание на търсените услуги:

1_RFQ_2018-08

2_ANNEX_B_ToR (2)

3_ANNEX C_FINANCIAL PROPOSAL_FORM-2018 TANSL

ANNEX_A_Gen Conds – Services_ENG