Mapy | Nezbytné pro plánování

Mapy jsou pro UNHCR nezbytné při spouštění krizových operací a při plánování. Mapy mohou přesným způsobem vyobrazit polohu nuceně vysídleného obyvatelstva či uspořádání a infrastrukturu uprchlického tábora. Mnohé ukazují i dopad usídlení nuceně vysídlených mužů, žen a dětí na okolní životní prostředí v daných oblastech. Mapy vznikají za použití archivů, […]

Mapy jsou pro UNHCR nezbytné při spouštění krizových operací a při plánování. Mapy mohou přesným způsobem vyobrazit polohu nuceně vysídleného obyvatelstva či uspořádání a infrastrukturu uprchlického tábora. Mnohé ukazují i dopad usídlení nuceně vysídlených mužů, žen a dětí na okolní životní prostředí v daných oblastech. Mapy vznikají za použití archivů, satelitního snímkování, systému globální navigace (GPS) a výpočetní techniky, zejména Geographic Information Systems.

Agentura OSN pro uprchlíky povoluje využívání těchto map parnterskými organizacemi, akademickými pracovišti, médii a veřejností za podmínky, že je UNHCR uvedeno jako zdroj a mapy nejsou žádným způsobem pozměňovány.