'
;

Εταίροι της Ύπατης Αρμοστείας

H Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες συνεργάζεται με τις εθνικές και τοπικές αρχές, διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, προσφυγικές κοινότητες, ακαδημαϊκά ιδρύματα, πανεπιστήμια και φορείς του ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων.  Στην Ελλάδα, η Ύπατη Αρμοστεία συμμετέχει σε Ομάδες Εργασίας ανά τομέα δράσης, μαζί με εκπροσώπους των παραπάνω φορέων, προκειμένου να εξασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας προς τους πρόσφυγες και άλλα άτομα που εμπίπτουν στην εντολή της, συνδυάζοντας και αξιοποιώντας πόρους, εμπειρία και τεχνογνωσία, με βάση τη διαφάνεια, τον αμοιβαίο σεβασμό και την αποτελεσματική συνεργασία.

Σήμερα*, η Ύπατη Αρμοστεία συνεργάζεται με 30 εταίρους σε 9 τομείς.

Στον τομέα της Προστασίας, με τις οργανώσεις Άρσις, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων, ΜΕΤΑδραση, Praksis, ICMC, UNOPS και Danish Refugee Council.

Για θέματα Παιδικής Προστασίας, με Άρσις, Ηλιακτίδα, ΜΕΤΑδραση, Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Νόστος και Praksis.

Για την παροχή βοήθειας στους αιτούντες άσυλο μέσω Προπληρωμένων Καρτών, με CRS, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, International Rescue Committee, Mercy Corps και Samaritan’s Purse.

Για Στέγαση σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, με Άρσις, Ηλιακτίδα, Νόστος, Praksis, Solidarity Now, CRS, Δήμο Αθηναίων, Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης, Αναπτυξιακή Ηρακλείου, Δήμο Θεσσαλονίκης, Δήμο Καρδίτσας, Δήμο Λαρισαίων, Δήμο Λεβαδέων, Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, Δήμο Τρικκαίων.

Για διανομή Ειδών Πρώτης Ανάγκης, Καταλύματα και Ύδρευση, Αποχέτευση και Υγιεινή, με Samaritan’s Purse.

Για τη Στήριξη Διαχείρισης Καταυλισμών (Site Management Support), με Danish Refugee Council, INTERSOS, Samaritan’s Purse, UNOPS και την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Στον τομέα της Υγείας, με τους Γιατρούς του Κόσμου.

Σε ζητήματα ειρηνικής Συνύπαρξης και Ένταξης, με Άρσις, ΚΕΑΝ, Solidarity Now, Samaritan’s Purse, INTERSOS και UNOPS.

Σε θέματα Ευαισθητοποίησης, με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και UNOPS.

*Στοιχεία Σεπτεμβρίου 2017