'
;

Χρηματοδότηση

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε εθελοντικές συνεισφορές από κυβερνήσεις, τα Ηνωμένα Έθνη, διακυβερνητικούς θεσμούς και τον ιδιωτικό τομέα. Η εξεύρεση πόρων για τα προγράμματά μας και την αντιμετώπιση νέων προσφυγικών κρίσεων αποτελεί αδιάκοπο αγώνα για την Ύπατη Αρμοστεία.

Στο Περιφερειακό Σχέδιο Ανταπόκρισης για τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες στην Ευρώπη για το 2017, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες απευθύνει έκκληση για χρηματοδότηση για δράσεις στην Ελλάδα. Η οικονομική υποστήριξη που παρέχεται από δωρητές, τόσο με συνεισφορές που δεν εξειδικεύονται ή αντιστοιχούν σε γενικά πεδία δράσης, όσο και αυτή που παρέχεται στοχευμένα για την κατάσταση και την επιχειρησιακή ανταπόκριση στην Ελλάδα,  επιτρέπει την παροχή άμεσης βοήθειας και προστασίας, και βοηθά στην εξεύρεση λύσεων για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο.

Κατάσταση χρηματοδότησης: Ελλάδα

Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2017, οι συνολικές καταγεγραμμένες συνεισφορές για την Ελλάδα ανέρχονταν στα 202,9 εκατ. δολάρια.

 

Η Ύπατη Αρμοστεία θα ήθελε να εκφράσει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες της στους μεγάλους δωρητές για την προσφυγική κατάσταση στην Ευρώπη, καθώς και όλους τους κρατικούς και τους ιδιώτες δωρητές για τη γενναιόδωρη συνεισφορά τους.

 

Σε αυτό το μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον, η Ύπατη Αρμοστεία απευθύνει έκκληση προς τους δωρητές να παρέχουν συνεισφορές που μπορούν να διατεθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία για την κάλυψη των αναγκών.

Δωρητές για τα προγράμματα της Ύπατης Αρμοστείας στην Ελλάδα

Η Ύπατη Αρμοστεία θα ήθελε να εκφράσει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες της στους μεγάλους δωρητές για την προσφυγική κατάσταση στην Ευρώπη, καθώς και σε όλους τους κρατικούς και τους ιδιώτες δωρητές για τη γενναιόδωρη συνεισφορά τους.

Σε αυτό το μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον, η Ύπατη Αρμοστεία απευθύνει έκκληση προς τους δωρητές να παρέχουν συνεισφορές που μπορούν να διατεθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία για την κάλυψη των αναγκών