Διοίκηση

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) διοικείται από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC).

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Υ.Α. εγκρίνει τα προγράμματα του οργανισμού κάθε δύο χρόνια καθώς και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό. Η παρουσίαση αυτών γίνεται από τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ο οποίος διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η εντολή της Υ.Α. καθορίζεται από το Καταστατικό της Υ.Α. του 1950. Το 2003 η Γενική Συνέλευση επέκτεινε την εντολή του οργανισμού «μέχρι να επιλυθεί το προσφυγικό πρόβλημα». Ο Ύπατος Αρμοστής δίνει κάθε χρόνο αναφορά στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση ως προς το έργο της Υ.Α

Ο Ύπατος Αρμοστής είναι υπεύθυνος για τη διεύθυνση και τον έλεγχο της Υ.Α. Διευθύνει τις δράσεις της Υ.Α. με τη βοήθεια του Αναπληρωτή Ύπατου Αρμοστή και των Βοηθών Ύπατου Αρμοστή στον τομέα της Προστασίας και των Επιχειρήσεων.

Η Υ.Α. διαθέτει εθνικό και διεθνές προσωπικό που αριθμεί περισσότερα από 9.700 άτομα σε 126 χώρες, με το μεγαλύτερο μέρος των δράσεων να πραγματοποιούνται στο πεδίο. Η παγκόσμια επιχειρησιακή της δράση έχει γίνει ιδιαίτερα πολύπλοκη και περιλαμβάνει από την πρόσληψη νέου προσωπικού και τη διασφάλιση της ασφάλειάς τους σε επικίνδυνες συνθήκες μέχρι την παροχή κάθε είδους προμηθειών, από ιατρικά είδη μέχρι τη ναύλωση αεροπλάνων. Ειδικά τμήματα, που εδρεύουν κυρίως στα κεντρικά γραφεία του οργανισμού στη Γενεύη, αναλαμβάνουν την επιτήρηση βασικών τομέων, όπως των επιχειρήσεων, της προστασίας, των εξωτερικών σχέσεων, των ανθρώπινων πόρων και των οικονομικών. Διάφορα περιφερειακά γραφεία λειτουργούν ως γραφεία σύνδεσης μεταξύ των γραφείων στις διάφορες χώρες και των κεντρικών γραφείων στη Γενεύη. A number of regional bureaux liaise between overseas offices and headquarters.