Στατιστικά

 

Ο πληθυσμός των αναγκαστικά εκτοπισμένων έχει φτάσει τα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ. 65,3 εκατομμύρια άνθρωποι, ένας αριθμός άνευ προηγουμένου, έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται σχεδόν 21,3 εκατομμύρια πρόσφυγες, με τους μισούς ανάμεσά τους να είναι άτομα κάτω των 18 ετών. Περιλαμβάνονται επίσης 10 εκατομμύρια ανιθαγενείς, που έχουν στερηθεί τη δυνατότητα να έχουν ιθαγένεια και πρόσβαση σε βασικά δικαιώματα όπως η εκπαίδευση, η ιατρική φροντίδα, η εργασία και η ελευθερία μετακίνησης. Σε έναν κόσμο, όπου κάθε μέρα σχεδόν 34.000 άνθρωποι αναγκάζονται να εκτοπιστούν, ως συνέπεια συρράξεων ή διώξεων, το έργο μας στην Ύπατη Αρμοστεία είναι πιο κρίσιμο από ποτέ.

Πώς συγκεντρώνουμε στοιχεία

Στον τομέα Πληροφόρησης πεδίου και Συντονισμού της Ύπατης Αρμοστείας, οι υπεύθυνοί μας για τα στατιστικά στοιχεία εργάζονται συνεχώς καταγράφοντας τον αριθμό των ανθρώπων που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, έτσι ώστε όταν ξεσπάσει μία μεγάλη κρίση εκτοπισμού, να είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε πόσοι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια, πόση βοήθεια χρειάζονται και πόσο προσωπικό θα πρέπει να διαθέσουμε. Αυτά τα δεδομένα δημοσιεύονται κάθε χρόνο στις εκθέσεις μας με τίτλο Παγκόσμιες Τάσεις (Global Trends) και Παγκόσμια Έκκληση (Global Appeal).

Προσωπικό

Το προσωπικό μας αποτελεί την ραχοκοκαλιά του Οργανισμού. Μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2016, το προσωπικό μας αποτελούνταν από 10.700 μέλη, από τα οποία περίπου το 87 τοις εκατό εργάζεται στο πεδίο. Έχουμε παρουσία σε 128 χώρες, μέσα από ένα μίγμα περιφερειακών, εθνικών και τοπικών γραφείων. Το προσωπικό μας εργάζεται σκληρά για να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί, με ειδίκευση σε ένα ευρύ πεδίο τομέων, όπως η νομική προστασία, η διοίκηση, οι υπηρεσίες για την κοινότητα, οι δημόσιες υποθέσεις και η υγεία.

Οικονομικά στοιχεία

Η χρηματοδότησή μας βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε εθελοντικές συνεισφορές, με το 86 τοις εκατό να προέρχεται από κράτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Το 6 τοις εκατό προέρχεται από άλλους διεθνείς οργανισμούς και μηχανισμούς συγκέντρωσης χρηματοδότησης, ενώ ένα επιπλέον 6 τοις εκατό έρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων ιδρυμάτων, εταιριών και του κοινού. Επιπρόσθετα, λαμβάνουμε μία περιορισμένη υποστήριξη (δύο τοις εκατό) από τον προϋπολογισμό του ΟΗΕ για διοικητικά έξοδα, ενώ δεχόμαστε δωρεές σε είδος, όπως σκηνές, φάρμακα και φορτηγά. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ξεκίνησε με έναν περιορισμένο ετήσιο προϋπολογισμό 300.000 δολαρίων το 1950. Αλλά καθώς το έργο μας και το μέγεθός μας μεγάλωνε, το ίδιο συνέβαινε και με τα αντίστοιχα κόστη. Ο ετήσιος προϋπολογισμός μας ανήλθε σε ένα δις δολάρια στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και έφτασε στα 5,3 δις δολάρια το 2013. Ο ετήσιος προϋπολογισμός μας περιλαμβάνει δράσεις που υποστηρίζουν τα συνεχιζόμενα προγράμματά μας αλλά και συμπληρωματικές δράσεις για να καλύψουμε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως η κρίση στη Συρία ή οι μεγάλης έκτασης επιχειρήσεις επαναπατρισμού.

Για επικαιροποιημένη πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της Υ.Α. επισκεφθείτε την πλατφόρμα Global Focus.

Στατιστικά και επιχειρησιακά στοιχεία

Η παροχή έγκυρων, αξιόπιστων και έγκαιρων δεδομένων και στατιστικών από την Ύπατη Αρμοστεία είναι κρίσιμη για την προσφυγική επιχειρησιακή ανταπόκριση. Αυτή η βασική πηγή πληροφορίων αξιοποιείται από όλους τους εταίρους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες του προσφυγικού πληθυσμού.


Δείτε περισσότερα στατιστικά στοιχεία για τους πρόσφυγες στον κόσμο και την επιχειρησιακή δράση της Ύπατης Αρμοστείας στην αντίστοιχη σελίδα των κεντρικών γραφείων της Ύπατης Αρμοστείας.