Høringssvar fra UNHCR

UNHCR’s kommentarer til regeringens lovforslag om muligheden for “i en krisesituation” at kunne afvise asylansøgere ved grænsen.

UNHCR / H.J. Davies / June 2005

UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, har afgivet høringssvar til regeringens forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for i en krisesituation at afvise asylansøgere ved grænsen).

Lovforslaget giver ministeren mulighed for at lukke den danske grænse fuldstændigt, selv for asylansøgere, når de kommer via et andet EU-land. Afvisningen af asylansøgere kan være i strid med både EU-reglerne og internationale menneskerettigheder, særligt grundprincippet om, at alle skal have adgang til et andet lands territorium for at kunne søge om asyl.

UNHCR’s høringssvar er tilgængeligt  her (engelsk)