Få hjælp

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

UNHCR arbejder tæt sammen med Dansk Flygtningehjælp. Asylansøgere, som har brug for juridisk rådgivning, henvises til Dansk Flygtningehjælps gratis rådgivning.

Hjemmeside: http://www.drc.dk / https://flygtning.dk/danmark/asyl
E-mail: advice@drc.dk 
Telefon: (+45) 3373 5000
Adresse: Borgergade 10, 3. sal, 1300 København
Åbningstid for rådgivning:  Kl. 8.30-16 (fredag kl. 15)

_______________________________________________________

 

THE DANISH REFUGEE COUNCIL

UNHCR works closely together with The Danish Refugee Council (DRC). Asylum-seekers in need of legal counsel are referred to DRC’s free legal advice service.

Web: http://www.drc.dk / https://flygtning.dk/danmark/asyl
Email: advice@drc.dk
Telephone: (+45) 3373 5000
Location: Borgergade 10, 3rd Floor, 1300 Copenhagen
Opening hours: From 8.30am to 4pm (Fridays 3pm)