Select a language for our global site:

Select a country site:
 
'
;

Juridisk og politisk arbejde

Vi gør en indsats for at få påvirkning på de politikker og tjenesteydelser som berør flygninge og fordrevne nationalt, regionalt og på verdensplan. Dette er en afgørende del af UNHCRs arbejde.

UNHCRs Regionale Repræsentation overser den danske asyl-praksis og advokerer for, at danske standarder bringes mere på linje med de internationale standarder.

UNHCR abejder for at styrke juridiske retningslinier af lovgivning ved at:

  • Advokere
  • Øge offentlighedens bevidsthed om globale samt nationale forhold for personer under UNHCRs Mandat
  • Dele god praksis
  • Juridisk intervention

UNHCR advokerer for at danske asylmyndigheder anvender konventionsgrunden “tilhørsforhold til en særlig social gruppe” i overensstemmelse med UNHCRs retningslinjer og praksis i regionen samt resten af Europa. Endvidere advokerer UNHCR for en større retssikkerhed for anvendelsen af begreberne “sikkert tredjeland” og “første asylland”.

Fremover vil UNHCR også arbejde for l hudviklingen og implementeringen af børnevenlige asyl- og immigrationsprocedurer, hvor der tages højde for barnets tarv.

I en tid hvor mange mennesker tvinges til at forlade deres hjemland, gør vi en indsats for at påvirke regeringer, ikke-regeringspartnere og den brede offentlighed, for at få dem til at indføre en praksis, der giver beskyttelse til de mennersker, der har behov for det.

 

UNHCRs politiske prioriteter

  • Lovgivning og juridiske retningslinier
  • Adgang til en asylprocedyre af høj kvalitet
  • Genbosættelse og integration
  • Statsløshed
  • Alder, køn og forskellighed