Vælg sprog for vores globale side

Vælg en landeside
 
'
;

Løsninger

Vi arbejder hårdt på at beskytte og bistå flygtninge, men vores endelige mål er at finde løsninger, der giver dem mulighed for at genopbygge deres liv.

Det er en central del af vores arbejde at finde løsninger, der giver flygtninge mulighed for at leve et liv i værdighed og fred. De kan omfatte frivillig hjemsendelse, genbosættelse og integration.

For dem, der ikke kan vende tilbage, enten på grund af fortsat konflikt, krige eller forfølgelse, er genbosættelse i et andet land ét alternativ. For at støtte denne proces yder vi kulturel orientering, sproglig og erhvervsmæssig undervisning, samt adgang til uddannelse og beskæftigelse. Men af ​​de 14,4 millioner flygtninge som UNHCR beskæftiger sig med rundt om i verden er mindre end én procent indstillet til genbosættelse.

Et andet alternativ for de der ikke er i stand til at vende hjem er integration i værtssamfundet. Dette er ofte en kompleks proces, som stiller store krav til både den enkelte og det modtagende samfund. Der er imidlertid også fordele, som at det giver flygtninge mulighed for at bidrage socialt og økonomisk. I løbet af det seneste årti er 1,1 millioner flygtninge over hele verden blevet borgere i deres asylland.

Relateret