'Rohingya-flygtninge fra Myanmar flygter til Bangladesh i båd
;

Nødsituationer

I krisetider er vi nødt til både at tænke og handle hurtigt. Uanset om krig har tvunget mennesker på flugt fra deres hjem eller politisk uro pludselig har fordrevet en hel befolkning, UNHCR er altid til stede for at hjælpe.

Vores hjælp og vores eksperter er klar til at blive sendt ud i verden.  Vi kan sende et nødberedskab afsted inden for 72 timer, takket være et globalt netværk af leverandører, specialiserede organisationer og partnere.

Vi afholder regelmæssige træningsprogrammer for at vedligeholde denne kapacitet, herunder vores workshop i krisestyring, der forbereder alle de frivillige, der er registreret  som en del af vores kriseberedskabsteam (ERT – Emergency Response Team) til at håndtere potentielle humanitære kriser. Øvelsen varer en uge og arrangeres tre til fire gange om året for op til 40 personer. Der er fokus på teamwork, planlægning af  operationer, kommunikation og forhandlingskompetencer, sikkerhed og meget mere.

UNHCR’s eCentre i Bangkok er med til at forbedre katastrofeberedskab og indsatskapabilitet til krisestyring i Asien og Stillehavsområdet gennem målrettet træning og andre kapacitetsopbyggende foranstaltninger. Desuden deltager vi i netværksinitiativer med andre organisationer for at forbedre beredskabet og opdage tidlige advarselssignaler