Om os

De Forenede Nationers Højkommisariat for Flygtninge har beskyttet verdens flygtninges rettigheder og velfærd i mere end 65 år

Vi arbejder for at sikre, at alle har ret til at søge asyl og finde sikkert ly, efter at de har måttet flygte fra vold, forfølgelse, krig eller katastrofe i deres hjemland.

Siden 1950(🇬🇧) har vi stået over for mange kriser på mange forskellige kontinenter, og vi har ydet vigtig bistand til flytninge, asylansøgere, internt fordrevne og statsløse mennesker, hvoraf mange ikke har noget sted at vende tilbage til.

Vi redder liv og skaber en bedre fremtid for millioner af mennesker fordrevet fra deres hjem.

OM UNHCR I DET NORDLIGE EUROPA

UNHCRs aktiviteter i det nordlige Europa dækkes af UNHCRs Regionale Repræsentation for Nordeuropa. Derudover har UNHCR et nationalt liaison kontor i Vilnius, Litauen.

UNHCRs tilstedeværelse i Norden blev en realitet i 1985, da den regionale repræsentation blev åbnet i Stockholm med henblik på at dække de nordiske lande. I starten stod kontoret for UNHCRs aktiviteter i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Senere hen kom disse aktiviteter også til at omfatte Estland, Letland og Litauen.

Den primære opgave for UNHCRs Regionale Repræsentation for Nordeuropa er:

  • At støtte regeringen i de pågældende lande med implementering af europæiske og internationale retlige instrumenter inden for asyl og statsløshed.
  • At sikre asylansøgeres adgang til at søge beskyttelse i regionen fra forfølgelse i hjemlandet.
  • At støtte de nationale asylmyndigheder i udviklingen af retfærdige, effektive og korrekte procedurer.
  • At vejlede regeringer og andre samarbejdspartnere med at sikre flygtninges adgang til integration i regionen.
  • At advokere for varige løsninger for statsløse personer, der befinder sig inden for de pågældende landes grænser.
  • At sikre rettigheder for personer under UNHCRs mandat, herunder sikre at alder, køn og forskellighed tages i betragtning, og at regeringer samt partnere i regionen aktivt inddrager de berørte personers deltagelse i beslutninger de omfattes af.
  • At øge bevidstheden om den vanskelige situation millioner af flygtninge rundt om i verden befinder sig i, og advokere for at flygtninge og asylansøgeres forhold sættes på dagsordenen.
  • At mobilisere økonomisk og anden form for støtte i forbindelse med UNHCRs arbejde på globalt plan.