Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Hvem vi hjælper

UNHCRs primære mål er at sikre rettighederne for mennesker, som er blevet tvunget til at flygte fra deres hjem.

Sammen med partnere og lokale fællesskaber arbejder vi på at give alle retten til at søge asyl og komme i sikkerhed i et andet land. Vi arbejder også på at finde varige løsninger. I over et halvt århundrede har UNHCR hjulpet millioner af mennesker med at starte et nyt liv. Det gælder både flygtninge, hjemvendte, statsløse, internt fordrevne og asylansøgere. Beskyttelse, tag over hovedet, sundhedspleje og uddannelse, som UNHCR har skaffet, har været af afgørende betydning og har hjulpet dem til at lægge fortiden bag sig og gå en lysere fremtid i møde.

Relateret