Vælg sprog for vores globale side

Vælg en landeside
 
'
;

Nøgletal

Vi er i dag vidner til at det største antal af mennesker nogensinde flygter fra krig og forfølgelse eller er internt fordrevne. 65,6 millioner mennesker er blevet tvunget til at flygte fra deres hjem. 22,5 millioner regnes som værende flygtninge, heraf er over halvdelen under 18 år gamle.

Der er også 10 millioner statsløse mennesker, som er blevet nægtet retten til at have en nationalitet og til basale menneskerettigheder som uddannelse, sundhedsydelser, arbejde og fri bevægelighed. I en verden hvor næsten 22 mennesker fordrives hvert eneste minut på grund af væbnede konflikter og forfølgelse, er det arbejde som UNHCR udfører vigtigere end nogensinde før.

Hvordan vore data indsamles

Statistikere I UNHCRs Field Information and Coordination Section overvåger løbende det antal af mennesker, som er tvunget til at flygte, når konflikter bryder ud i verden, for dermed at blive i stand til at forudsige, hvor mange mennesker der har behov for hjælp, hvor meget hjælp de har behov for, samt hvor meget mandskab der skal bruges for at løse de forskellige opgaver. Disse tal offentliggøres hvert år i to rapporter, Global Trends og Global Appeal.

Antal ansatte

Rygraden i UNHCR er vores medarbejdere. Per 30. juni 2017 har vi 10.966 ansatte, hvoraf 87 procent arbejder i felten. Vi arbejder i 130 lande og har både regionale kontorer og afdelingskontorer samt lokal- og feltkontorer. Vore medarbejdere arbejder målrettet på at hjælpe flygtninge inden for en række områder, heriblandt jura, offentlig administration, forvaltning samt offentlige- og sundhedsanliggender.

Finansiering

Vi er næsten udelukkende finansieret af frivillige donationer. 87 procent af donationerne kommer fra nationale regeringer og EU. Tre procent kommer fra andre intergovernmentale organisationer og sammenlægning af forskellige finansieringsmekanismer, mens yderligere ni procent kommer fra den private sektor hvilket inkluderer fonde, virksomheder og privatpersoner. Derudover modtager vi hvert år et beskedent tilskud (én procent) fra FN’s samlede budgetpulje til administrative omkostninger og modtager donationer i form af ting som telte, medicin og lastbiler.

Da UNHCR blev oprettet i 1950, havde organisationen et minimalt, årligt budget på 300.000 US$. Men i takt med at vores arbejdsopgaver er blevet større og flere, og vi dermed selv er blevet større, er omkostningerne steget. Vores årlige budget steg til mere end én milliard US$ i starten af 1990erne og nåede et rekordhøjt niveau i 2017, hvor budgettet var på 7,7 milliarder US$. I vores årlige budget indgår programmer til støtte for løbende operationer og supplerende programmer til dækning af nødsituationer såsom Syrienkrisen samt storstilede repatrieringsoperationer.

Hvis du vil vide mere om finansieringen af UNHCR, så kan du finde de seneste oplysninger på vores Global Focus website.

Statistikker og operationelle data

Vores præcise, relevante og aktuelle data og statistikker er afgørende at have for at kunne hjælpe flygtningene. Det er et nøgleredskab for alle parter i det daglige arbejde for at sikre at man kan hjæpe med at få dækket flygningenes basale behov. UNHCRs statistikdatabase indeholder data, rapporter og information, som er væsentlige for at kunne klare feltopgaver. Databasen indeholder også statistiske rapporter om mennesker, som har brug for hjælp – flygtninge, asylansøgere, hjemvendte flygtninge, internt fordrevne og statsløse. Den indeholder ligeledes detaljeret information om asylland, fødested, køn, alder, boligsituation og retslig status for flygtninge. UNHCR er osse i stigende grad begyndt at indsamle data vedrørende hvilken form for beskyttelse flygningene får og vedrørende selve UNHCR operationen.

Vil du læse mere om vore statistikker kan du finde det i vores findes i vores Statistical Yearbooks, halvårsprognoser samt asylprognoser.

 

Relateret