Regeringer og samarbejdspartnere

UNHCR hjælper millioner af mennesker i hele verden; en opgave vi alene kan løfte i samarbejde med en lang række donorer og partnere.

Vi samarbejder med en lang række regeringer og NGO’er, den private sektor, civilsamfund og lokale flygtningesamfund. Gennem regeringer, organisationer, og private donorer indsamler vi midlerne til hurtigt at kunne forsyne flygtninge med mad, telte og andre fornødenheder. Langsigtede løsninger kræver dog samtidig aktiv deltagelse fra såvel civilsamfund som flygtninge.
Selvom vi på den ene side er direkte involveret i beskyttelsen af flygtninge, er vores overordnede mission at yde drifts- og koordinationsstøtte til en lang række private og offentlige aktører, som alle arbejder for at fremme flygtningenes interesser.

Hovedparten af UNHCR’s feltarbejde bliver varetaget af en række regionsafdelinger, afdelingskontorer, underafdelinger og lokalkontorer. Repræsentanter fra Flygtningehøjkommissariatet leder arbejdet i de lande, hvor UNHCR er til stede. Hertil kommer diverse regionale repræsentanter.