'
;

Ikke-statslige organisationer

UNHCR har et strategisk partnerskab med mere end 900 forskellige partnere deriblandt ikke-statslige organisationer (NGOer), statslige institutioner og FN-agenturer. Vi bruger ca 40 % af vores årlige udgifter på partnerprogrammer og -projekter, som arbejder med beskyttelse og løsninger for mennesker på flugt.

Vi lægger stor vægt på løbende at forbedre samarbejdet med vore partnere især samarbejdet med nationale partnere, som er dem der hurtigst kan reagere i en nødsituation.

UNHCR har arbejdet sammen med NGOer, siden vi i starten af 1950erne først begyndte at hjælpe mennesker, der tvinges til at flygte fra deres hjem. Vi er blevet større og vores arbejdsopgaver er vokset i takt med flygtningekriserne i 1960erne, 1970erne og i 1980erne, især i Afrika, Asien og Centralamerika, og det har samtidig betydet, at vi har knyttet nærmere bånd til en lang række nydannede humanitære- og flygtningerelaterede NGOer.
I 2007 udformede UNHCR‘The Global Humanitarian Platform’s Principles of Partnership’, som fastlagde en række fælles standarder vedrørende lighed, transparens, komplementaritet og resultatorienteret approach for humanitært arbejde. Disse Principles of Partnership blev indarbejdet i vort ‘Framework for Implementing with Partners’ og blev gjort til en institutionel approach i samarbejdet med partnere. Vi har en Annual Consultation (Årlig Høring) med en lang række nationale og internationale NGOer fra hele verden. Dette er et vigtig forum for NGOer og lande til at dialogere, skabe netværk og udveksle synspunkter med UNHCR som partnere på lige fod – og noget NGOerne er glade for.

“UNHCR har et enestående forhold til de frivillige organisationer. Deres arbejde er uundværligt og uvurderligt for flygtninge”

Dr. Van Heuven Goedhart, den første flygtningehøjkommissær, 1954

I dag er vi stærkt afhænge af NGOerne til at implementere en lang række projekter vedrørende distribution af nødhjælp, sikkerhed, logistik, husly, lægehjælp, vand, toiletforhold, ernæring og uddannelse.

Partnere med interesse for at samarbejde med UNHCR blive bedt om at lade sig registrere på partnerportalen, et interaktivt værktøj som er skabt for at sikre god kommunikation mellem UNHCR og dets partnere.