Nye veje – nye muligheder

Vores innovationsprojekter udnytter al ekspertise der findes i de forskellige afdelinger af UNHCR, hos flygtningene selv, i universitetskredse samt i den private sektors for at finde kreative løsninger på de mange udfordringer, som flygtninge står over for.

Vi laver nye projektprototyper, som bliver testet i vores UNHCR-operationer forskellige steder i verden, og samtidig søger vi altid efter ny måder, hvorpå vi kan innovere og tilpasse vores løsninger til en specifik flygtningesituation. Hvert år uddannes, vejledes og støttes 20 UNHCR ’Innovation Fellows’ i deres arbejde med at finde specifikke løsninger til deres projekt.

Internetadgang til flygtninge

Mennesker, der er fordrevne, lever en tilværelse uden mulighed for at få livsvigtige informationer, uden mulighed for at få kontakt til deres kære, få adgang til basale tjenesteydelser og uden forbindelse til det lokale, nationale eller globale samfund.

Via kreative partnerskaber og kloge investeringer arbejder vi på at sikre, at alle flygtninge og værtslande har adgang til et godt internet- og mobilnetværk, som er til at betale.

Læs mere om projektet