Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Korvamerkitsemättömät lahjoitukset pelastavat pakolaisia maailmanlaajuisesti

Lahjoitukset UNHCR:lle

Suomi on luotettava ja merkittävä rahoittaja UNHCR:lle, ja UNHCR on suurin yksittäinen Suomen humanitaarisen avun vastaanottaja. Suomi lahjoittaa vuosittain ison 7 miljoonan euron (8,8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin) korvamerkitsemättömän summan UNHCR:lle. Tämä antaa UNCHR:lle mahdollisuuden reagoida nopeasti uuden hätätilanteen sattuessa ja osoittaa rahoitusta sinne, missä tarve on suurin. Vuonna 2016 Suomi oli asukasta kohden UNHCR:n yhdeksänneksi suurin lahjoittaja. Suomen tuen kokonaismäärä oli 25 miljoonaa euroa (28 miljoonaa dollaria). Suomi rahoitti pääasiassa reagoimista suuriin kriiseihin, kuten Syyrian, Keski-Afrikan tasavallan ja Etelä-Sudanin kriiseihin sekä pitkittyneisiin pakolaistilanteisiin ympäri maailmaa. Suomen temaattinen painopiste on vammaisissa. Suomi tukee monivuotisella rahoituksella erilaisista vammoista ja haitoista kärsivien ihmisten suojelemista pakolaistilanteissa. Näin tavoitetaan syrjäytyneimpiä ja heikoimpia ihmisiä ympäri maailman.

Suomen temaattinen painopiste: vammaiset pakolaiset.

Toiminta

Suomi vahvistaa tukeaan UNHCR:lle

UNHCR kiittää Suomea sen merkittävästä tuesta UNHCR:lle. Suomi lahjoitti äskettäin 12,4 miljoonaa dollaria Syyrian kriisiin ja UNHCR:n toimintaan Afrikassa ja Aasiassa lisäämällä 22,4 miljoonan dollarin tukeaan vuonna 2014.

Lahjoittavan valtion yhteistyöelin

Ulkoasiainministeriö on valtion yhteistyöelin UNHCR:n strategista yhteistyötä ja rahoitusta koskevissa asioissa.

Siirry verkkosivulle

Lue lisää kumppanuudestamme Suomen kanssa.

Viimeisimmät Suomen kuulumiset