Select a language for our global site:

Select a country site:
 
'
;

Hyvien käytäntöjen edistäminen

Hyviä käytäntöjä edistämällä voidaan muuttaa käytäntöjä ja palveluita, jotka vaikuttavat pakolaisiksi joutuneisiin ja kansalaisuudettomiin ihmisiin kansallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla. Tämä on olennainen osa UNHCR:n työtä.

Alue-edustusto neuvoo Suomen viranomaisia turvapaikkaoikeuksiin, kotouttamiseen ja perheiden yhdistämiseen liittyvien kansainvälisten pakolais- ja ihmisoikeusstandardien ylläpitämisessä. Neuvonta toteutuu neuvotteluissa ja lakiehdotuksista annettavissa lausunnoissa.

YK:n pakolaisjärjestön tärkeimpiä tukitoimia Suomessa on edistää lapsiystävällisten turvapaikka- ja maahanmuuttomenettelyiden kehittämistä ja toimeenpanoa siten, että lapsen etu arvioidaan aina ensisijaisesti.

Aikoina, jolloin ihmiset joutuvat pakoon kotiseuduiltaan, edistämme asioita vaikuttamalla hallituksiin, järjestökumppaneihin ja suureen yleisöön sellaisten käytäntöjen käyttöönottamiseksi, jotka varmistavat suojelun sitä tarvitseville.

 

UNHCR:n käytäntöjen prioriteetit

  • Lait ja toimintatavat
  • Korkealaatuinen turvapaikkamenettely
  • Uudelleensijoittuminen ja kotoutuminen
  • Kansalaisuudettomuus
  • Ikä, sukupuoli ja moninaisuus sekä osallistavat lähestymistavat

Aiheeseen liittyvää