Select a language for our global site:

Select a country site:
 
'
;

Resurssit ja julkaisut

UNHCR:llä on useita tietolähteitä sen henkilöstöä, valtionhallintoja, kumppaneita, tutkijoita ja suurta yleisöä varten.

Kenttätietoja ja koordinoinnin tukea koskevassa osioissa on karttoja ja tilastotietoja. Arvokas resurssi on RefWorld, joka sisältää laajan kokoelman pakolaisstatuksen määrittelyssä avustavia asiakirjoja.

UNHCR:n arkistoista voit etsiä työmme historiatietoja ja pakolaisasioita. Niitä säilytetään Geneven pääkonttorissamme, jossa ne ovat tutkijoiden ja suuren yleisön käytettävissä.

Genevessä sijaitsee myös Policy Development and Evaluation Service -palvelu, jossa suoritetaan analyyseja ja tutkimuksia.

Julkaisut

Julkaisut ovat UNHCR:lle tärkeä tapa levittää tietoa pakolaisista ja muista henkilöistä. Julkaisujen avulla voimme myös raportoida kansainvälisestä ja paikallisesta toiminnastamme. Julkaisemme eri yleisöille erilaisia materiaaleja, perusasiakirjoista, kuten vuoden 1951 pakolaisyleissopimuksesta, tutkimus- ja arviointiasiakirjoihin. Maailmanlaajuista toimintaa kuvaamme kahdessa suurimmassa vuosijulkaisussa – Global Appeal ja Global Report.

 

The Global Report

Kesäkuussa julkaistava Global Report tarjoaa kattavan maailmanlaajuisen raportin UNHCR:n haasteista ja saavutuksista.(🇬🇧)

The Global Appeal

Global Appeal on suurelle yleisölle tarkoitettu ohjeistus UNHCR:n kansainvälisestä toiminnasta (🇬🇧).

 

Suomeen liittyviä asiakirjoja