Gögn og tölfræði

Hvernig öflum við gagna

Hjá Upplýsinga- og samræmingadeild eru tölfræðingar í fullu starfi að fylgjast með þeim fjölda fólks sem neyðist til að flýja þegar neyð brýst út, svo að við getum áætlað hversu margir þurfi hjálp, hversu mikla hjálp fólk þurfi og hversu mikið af starfsfólki þarf til að inna starfið af hendi. Þessar tölur birtast á hverju ári í Alþjóðlegar stefnur (🇬🇧)- og Alheimsákall (🇬🇧)-skýrslunum.

Starfsfólkið okkar

Starfsfólkið okkar er meginstoð Flóttamannahjálparinnar. Í lok árs 2015 voru um 9700 manns í vinnu hjá okkur. Um 89% starfsfólksins er staðsett á vettvangi. Við vinnum í 126 löndum, með starfsfólk á svæðisbundnum skrifstofum og í útibúum. Starfsfólk okkar leggur hart að sér við að hjálpa nauðstöddum með sérfræðiþekkingu á ýmis konar sviðum, þar á meðal lögfræðilegri aðstoð, stjórnsýslu, samfélagsþjónustu, opinberum málum og heilsu.

 

Fjármál

Flóttamannahjálpin er eingöngu fjármögnuð með frjálsum framlögum eða 86% frá ríkistjórnum og Evrópusambandinu. Sex prósent koma frá öðrum milliríkjasamtökum og öðrum sameiginlegum sjóðum, á meðan hin sex prósentin koma frá einkageiranum, þar á meðal sjóðum, samtökum og frá almenningi. Auk þess fáum við niðurgreiðslu (tvö prósent) frá Sameinuðu þjóðunum fyrir stjórnsýslu og þiggjum framlög, eins og tjöld, lyf og vörubíla. Flóttamannahjálpin var stofnuð 1950 með naumum fjárhag að upphæð 300,000 bandaríkjadala. Eftir því sem umfang starfsins óx hefur kostnaður einnig aukist.  Árleg fjárlög voru um einn milljarður bandaríkjadala í upphafi tíunda áratugarins og árið 2013 var hann um 5,3 milljarðar. Árleg fjárhagsáætlun samtakanna gerir ráð fyrir m.a. gerð áætlanna sem styðja áframhaldandi aðgerðir og viðbótaráætlanir til þess að halda utan um neyðartilfelli eins og í Sýrlandi og umfangsmikla nauðungarflutninga. Uppfærðar upplýsingar um fjáröflun Flóttamannahjálparinnar má nálgast á Global Focus-vefsíðunni(🇬🇧).

 

Tölfræði og gögn um aðgerðir

 

Nákvæm, mikilvæg og tímabær gögn og tölfræði ráða úrslitum í flóttamannaaðgerðum. Þær upplýsingar eru notaðar af öllum samstarfsfélögum okkar til þess að bregðast við þörfum flóttamanna. Tölfræðigagnabanki Flóttamannahjálparinnar(🇬🇧) inniheldur gögn, skýrslur og aðrar upplýsingar sem eru ómissandi á vettvangi. Þar er einnig að finna tölfræðiskýrslur sem varða – flóttamenn (🇬🇧), hælisleitendur (🇬🇧), heimkomna flóttamenn (🇬🇧), nauðungarflutta (🇬🇧) og ríkisfangslausa (🇬🇧). Nákvæmar upplýsingar eru tiltækar um hælislönd, uppruna, kyn, aldur, staðsetningu og lagalega stöðu og stöðugt er lagt mat á gæði aðgerða Flóttamannahjálparinnar og verndarinnar sem hún veitir. Vinsamlegast skoðið Tölfræðiárbækur, hálfsársstefnur (🇬🇧) og hælisstefnur (🇬🇧) fyrir nánari upplýsingar.