Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Ištekliai ir leidiniai

UNHCR biuras turi nemažai informacinių išteklių, kuriais gali naudotis jo darbuotojai, valdžios institucijos, paramos partneriai, mokslininkai ir visuomenė.

Mūsų Informacijos ir koordinavimo paramos skyrius aprūpina žemėlapiais ir teikia statistikos duomenis. Neįkainokamas išteklis – RefWorld duomenų bazė, kurios milžinišku dokumentų rinkiniu naudojamės, kai reikia padėti priimti sprendimą dėl pabėgėlio statuso.

UNHCR biuro archyvai padeda daugiau sužinoti apie mūsų darbo istoriją ir pabėgėlių problemas. Jie saugomi centrinėje būstinėje Ženevoje, kur jais gali naudotis ne tik mokslininkai, bet ir plačioji visuomenė.

Ženevoje įsikūrusi ir mūsų Politikos vystymo ir vertinimo tarnyba, kuri atlieka labai svarbią analizę ir mokslinius tyrimus.

Leidiniai

UNHCR biuro rengiami leidiniai yra svarbus būdas skleisti informaciją apie pabėgėlius ir kitus žmones, kuriems reikia pagalbos. Per juos galime skelbti informaciją apie savo veiklą tiek vietiniu, tiek pasauliniu mastu. Publikuojame daug ir įvairių leidinių skirtingiems skaitytojams – nuo esminių dokumentų, tokių kaip 1951 m. konvencija dėl pabėgėlių statuso, iki mokslinių tyrimų ir vertinimo dokumentų. Dviem svarbiausiais kartą per metus skelbiamais dokumentais – Global Appeal („Kreipimasis į pasaulį“) ir Global Report („Pasaulinės veiklos ataskaita“) – supažindiname su visame pasaulyje vykdoma savo veikla.

Global Report

Ataskaita Global Report skelbiama kiekvienais metais birželio mėnesį. Joje pateikiama išsami informacija apie UNHCR biurui tenkančius iššūkius ir pasiekimus visame pasaulyje.

Global Appeal

Ataskaita Global Appeal – neįkainojamas orientyras tiems, kurie nori daugiau sužinoti apie UNHCR biuro tarptautinę veiklą.

Dokumentai susiję su Lietuva

Provisional comments by the UNHCR Regional Representation for Northern Europe relating to the Draft Amendments to the Order of the Minister of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania on the Approval of the Description of the Procedure of Rendering Support of the Lithuanian State for Integration of Foreigners Granted Asylum in republic of Lithuania (No A1-238)

Dokumentą ANGLŲ kalba galite rasti Refworld...

read more