Statistika trumpai

Esame didžiausios visų laikų priverstinės migracijos liudininkai. Pasaulyje 65,3 mln. žmonių – neįtikėtinas skaičius – buvo priversti palikti namus. Iš jų beveik 21,3 mln. – pabėgėliai, kurių didesnė pusė neturi 18 metų. Be jų, dar yra 10 mln. asmenų be pilietybės. Neturėdami pilietybės jie negali naudotis pagrindinėmis žmogaus teisėmis, pvz., teise į mokslą, sveikatos priežiūrą, darbą ir judėjimo laisvę. Pasaulyje, kuriame kasdien dėl karo veiksmų ar persekiojimo priverstinai perkeliami beveik 34 000 žmonių, mūsų darbas UNHCR biure yra svarbesnis negu bet kada anksčiau.

Kaip renkame informacija

UNHCR Informacijos ir koordinacijos skyriuje visą darbo dieną dirbantys statistikos specialistai stebi duomenis apie išvykti priverstus žmones, todėl kai ištinka rimtesnė krizė, galime nuspėti, kokiam skaičiui žmonių ir kokios pagalbos reikės ir kiek darbuotojų teks skirti tam darbui. Šie skaičiai kasmet skelbiami mūsų ataskaitose Global Trends (🇬🇧) (Pasaulinės tendencijos) ir Global Appeal (🇬🇧)  (Kreipimasis į pasaulį).

Darbuotojų skaičius

Mūsų darbuotojai – UNHCR veiklos stuburas. 2015-ųjų pabaigoje su mumis dirbo daugiau kaip 9700 žmonių. Apie 89 proc. darbuotojų dirba vietoje. Dirbame 126 šalyse įsteigtuose įvairiausio pobūdžio regioniniuose biuruose ir jų filialuose, vietos padaliniuose ir jų skyriuose. Mūsų darbuotojai deda daug pastangų siekdami padėti namus palikusiems žmonėms. Tarp jų yra įvairiausių sričių, pavyzdžiui, teisinės apsaugos, administravimo, bendruomeninių paslaugų, viešųjų reikalų ir sveikatos, specialistų.

Finansiniai skaičiai

Mūsų veikla finansuojama beveik vien savanoriškais įnašais. 86 proc. šių lėšų skiria įvairių šalių vyriausybės ir Europos Sąjunga. 6 proc. gauname iš kitų tarpvyriausybinių organizacijų ir bendrų finansavimo mechanizmų, dar 6 proc. – iš privačiojo sektoriaus, t. y. labdaros fondų, bendrovių ir gyventojų. Be to, gauname nedidelę (2 proc.) paramą iš JT biudžeto administracinėms išlaidoms. Priimame ir paramą natūra, pavyzdžiui, palapines, vaistus, sunkvežimius. Kai 1950 m. UNHCR biuras pradėjo veiklą, metinis biudžetas buvo vos 300 000 JAV dolerių. Tačiau didėjant darbo apimčiai didėjo ir sąnaudos. XX a. dešimtojo dešimtmečio pradžioje mūsų metinis biudžetas išaugo iki daugiau kaip 1 mlrd. JAV dolerių, o 2013 m. jau pasiekė naujas aukštumas – 5,3 mlrd. JAV dolerių. Mūsų metinis biudžetas skirtas nuolatinės veiklos programoms ir papildomoms programoms, finansuojamoms susidarius ekstremalioms situacijoms, kaip, pavyzdžiui, Sirijoje, arba didelės aprėpties piliečių grąžinimo operacijų išlaidoms padengti.
Naujausia informacija apie tai, kaip finansuojamas UNHCR biuras, skelbiama biuro svetainės tinklalapyje Global Focus (🇬🇧).

Statistika ir veiklos duomenys

Mūsų tiksli, aktuali ir laiku pateikiama informacija ir statistiniai duomenys labai svarbūs darbe su pabėgėliais. Šiais ištekliais naudojasi visi partneriai, siekiantys atsižvelgti į pabėgėlių poreikius.
UNHCR statistikos duomenų bazėje galima rasti statistinius duomenis, ataskaitas ir kitokios informacijos, be kurios nebūtų įmanoma veikla vietoje. Be to, čia saugoma informacija apie žmones, su kuriais dirbame: pabėgėlius, prieglobsčio prašytojus, grąžintus pabėgėlius, šalies viduje perkeltus asmenis ir asmenis be pilietybės. Kaupiami duomenys apie prieglobsčio šalį, kilmės vietą, pabėgėlio lytį, amžių, gyvenimo vietą ir teisinį statusą. Vis daugiau duomenų renkama apie pabėgėlių apsaugos kokybės ir UNHCR biuro veiklos rodiklius.

Daugiau informacijos ieškokite mūsų statistikos metraščiuose, pusmečio tendencijų ir prieglobsčio tendencijų ataskaitose.

Daugiau skaičių ir duomenų šaltinių