Select a language for our global site:

Select a country site:
 
'
;

Atstovavimas

Atstovaudami perkeltiems ir pilietybės neturintiems asmenims padedame keisti politiką ir paslaugas nacionaliniu, regioniniu ir pasauliniu lygiu. Tai gyvybiškai svarbi mūsų darbo UNHCR biure dalis.

UNHCR skatino Lietuvos prisijungimą prie 1961 m. Konvencijos dėl asmenų be pilietybės skaičiaus mažinimo ir pateikė savo pastabas dėl Pilietybės įstatymo pakeitimų. 2011 ir 2013 m. regioninė atstovybė taip pat pasidalijo savo nuomone su Lietuvos valdžios institucijomis apie pagrindinius prieglobsčio srities teisės aktų pakeitimus. Komentarai palietė tam tikras temas, pvz., pasienio reikalus ar priėmimą ir sulaikymą. UNHCR taip pat pasisakė už didesnių teisių suteikimą pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams.

Prievartinio perkėlimo laikais atstovavimas yra priemonė skatinti valdžios institucijas, nevyriausybinius partnerius ir visą visuomenę imtis tokių priemonių, kurios užtikrintų šių žmonių apsaugą.

Paremkite mūsų darbą

UNHCR biuro politikos prioritetai

  • Teisės aktai ir politika
  • Prieglobsčio suteikimo kokybė
  • Perkėlimas ir integracija
  • Pilietybės neturėjimas
  • Dalyvaujamųjų strategijų amžiaus, lyties ir įvairovės pagrindu

Vyriausiojo apsaugos komisaro padėjėjo ir Tarptautinės apsaugos skyriaus direktoriaus pareiškimai

Susiję dokumentai

Pabėgėlių apsaugai Lietuvoje 20 metų

Konferencija  „Pabėgėlių  konvencijai Lietuvoje 20 metų.  Pabėgėlių apsaugos Lietuvoje pažanga, iššūkiai bei ateitis“ Seime vyko balandžio 21 dieną, siekiant paminėti 1951 m. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso ir jos 1967 m. protokolo ratifikavimo Lietuvoje 20-metį.

read more

Tradiciniai sirų pietūs Lietuvoje

Reaguojant į pabėgėlių krizę, Europos Komisija pasiūlė pasidalinti 160 tūkstančių pabėgėlių tarp Europos Sąjungos valstybių narių. Pagal pasiūlyta planą, Lietuva...

read more