Select a language for our global site:

Select a country site:
 
'
;

Naujienos

Paskutinės naujienos iš UNHCR Lietuvoje

Pabėgėlių apsaugai Lietuvoje 20 metų

Pabėgėlių apsaugai Lietuvoje 20 metų

Konferencija  „Pabėgėlių  konvencijai Lietuvoje 20 metų.  Pabėgėlių apsaugos Lietuvoje pažanga, iššūkiai bei ateitis“ Seime vyko balandžio 21 dieną, siekiant paminėti 1951 m. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso ir jos 1967 m. protokolo ratifikavimo Lietuvoje 20-metį.

read more
Tradiciniai sirų pietūs Lietuvoje

Tradiciniai sirų pietūs Lietuvoje

Reaguojant į pabėgėlių krizę, Europos Komisija pasiūlė pasidalinti 160 tūkstančių pabėgėlių tarp Europos Sąjungos valstybių narių. Pagal pasiūlyta planą, Lietuva...

read more
Asmens istorija. Pavelo sėkminga integracija Lietuvoje

Asmens istorija. Pavelo sėkminga integracija Lietuvoje

45 metų amžiaus Pavelas, 2010 metais pabėgo Iš Baltarusijos į Lietuvą, po to kai vyriausybės spaudimas opozicijos aktyvistams suintensyvėjo ir jam ten pasidarė nesaugu. Kaip ir dauguma lietuvių 1940-aisiais palikdami savo šalį tikėjosi, kad tai tik laikinam periodui, taip ir Pavelas vildamas, kad neužilgo sugrįš, atvyko į Lietuvą. Deja, bet net po 5 metų, Pavelas vis dar negali saugiai grįžti namo. Pavelo gyvenimas tęsiasi Lietuvoje, toli nuo jo artimų draugų ir šeimos.

read more
Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdyba (UNHCR): Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė nustato esminius saugiklius, į kuriuos būtina atsižvelgti prieš priimant sprendimą prieglobsčio prašytojui taikyti kraštutinę priemonę

Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdyba (UNHCR): Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė nustato esminius saugiklius, į kuriuos būtina atsižvelgti prieš priimant sprendimą prieglobsčio prašytojui taikyti kraštutinę priemonę

UNHCR regioninė atstovybė Šiaurės Europai, bendradarbiaudama su Europos Taryba ir Lietuvos vyriausiuoju administraciniu teismu, kviečia diskusijai teisėjus ir praktikuojančius teisininkus, dalyvaujančius nagrinėjant su prieglobsčio ir migracija susijusias bylas.

read more