'
;

Nevyriausybinės organizacijos

UNHCR biuras palaiko strateginius santykius su daugiau nei 900 partnerių, įskaitant nevyriausybines organizacijas (NVO), valdžios institucijas ir Jungtinių Tautų agentūras.

Maždaug 40 proc. mūsų metinių išlaidų tenka partnerių vykdomoms programoms ir projektams, kuriais siekiama apsaugoti pabėgėlius ir padėti spręsti jų problemas.

Mūsų manymu, labai svarbu nuolatos gerinti bendradarbiavimą su partneriais. Labiausiai siekiame, kad nacionaliniai partneriai patys pirmieji dalyvautų gelbėjimo operacijose.

UNHCR biuras su NVO bendradarbiauja nuo pat XX a. šeštojo dešimtmečio pradžios, kuomet pradėta teikti pagalba priverstinai perkeltiems asmenims. XX a. septintąjį, aštuntąjį ir devintąjį dešimtmečiais itin padaugėjus darbo dėl naujų pabėgėlių krizių, visų pirma Afrikoje, Azijoje ir Centrinėje Amerikoje, užmezgėme ryšius su daugybe naujų NVO, užsiimančių humanitarinės pagalbos ir pabėgėlių klausimais.

2007 m. UNHCR priėmė Visuotinės humanitarinės programos partnerystės principus, apimančius bendruosius lygybės, skaidrumo, veiklos papildomumo ir į rezultatus orientuoto metodo standartus, taikytinus visoms humanitarinės pagalbos grupėms. Partnerystės principus, kaip tarpinstitucinį požiūrį į bendradarbiavimo partnerystę, įtraukėme į savo veiksmų įgyvendinimo kartu su partneriais sistemą.
Kasmet vykstančiose konsultacijose su NVO dalyvauja nacionalinės ir regioninės NVO iš viso pasaulio. Per konsultacijas NVO ir valstybėms suteikiama svarbi galimybė užmegzti ryšius, kurti dialogą ir dalytis mintimis su UNHCR biuru kaip lygiaverčiams partneriams. NVO palankiai vertina tokį požiūrį.

„UNHCR biuro ir savanorių organizacijų santykiai puikūs. Jų atliekamas darbas su pabėgėliais išties nepakeičiamas ir neįkainojamas“,

1954 m. teigė pirmasis Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras dr. G. Van Heuven Goedhartas.

Šiais laikais nuo NVO labai priklauso daugelio mūsų projektų – pabėgėlių paskirstymo, apsaugos, logistikos, būsto, sveikatos, vandens tiekimo, sanitarijos, mitybos ir švietimo projektų – įgyvendinimas.
Kviečiame organizacijas, norinčias tapti UNHCR biuro partnerėmis, registruotis partnerių portale – interaktyvioje priemonėje, skirtoje bendravimui tarp UNHCR biuro ir jo partnerių gerinti.