'
;

Paramos teikėjai

UNHCR biuro pajamos – tai beveik vien savanoriški įnašai, kuriuos skiria šalių vyriausybės, JT ir finansiniai mechanizmai, tarpvyriausybinės institucijos ir privatusis sektorius. Visus metus renkame lėšas vykdomoms programoms įgyvendinti ir vis naujoms problemoms spręsti ekstremaliose situacijose.

Nuolat atnaujinamą informaciją apie mūsų veiklą, finansinius poreikius ir paramos teikėjų įnašus galite rasti Global Focus interneto svetainėje, mūsų pagrindinėje veiklos ataskaitų platformoje.

Biudžetas ir įnašai(🇬🇧)

Sudėtingomis sąlygomis, sparčiai kintant poreikiams ir prioritetams, mums labai reikia paramos teikėjų finansinės pagalbos, kurią būtų galima paskirstyti kuo lanksčiau. Taip galime skirti lėšų toms sritims, kurioms jų labiausiai reikia – visame pasaulyje teikti pastogę, tiekti vandenį, gydyti, šviesti milijonus žmonių: pabėgėlius, prieglobsčio prašytojus, asmenis be pilietybės ir savo šalyje iš karo zonų į saugesnes vietas perkeltus asmenis.