'
;

Partnerystės

Kad apgintų pabėgėlius, jiems padėtų ir galėtų siekti ilgalaikių sprendimų, UNHCR biuras bendradarbiauja su šalių vyriausybėmis, tarpvyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, JT agentūromis, bendruomeninėmis organizacijomis, universitetais, teismais ir privačiuoju sektoriumi.

XX a. 10-ojo dešimtmečio pradžioje UNHCR biuras pradėjo Veiksmingos partnerystės iniciatyvą (PARinAC), kad nustatytų organizacijos ir jos partnerių bendradarbiavimo gaires ir pagerintų darbo santykius regioniniu ir tarptautiniu lygmeniu. 2012 m., tik mažesniu mastu, buvo vykdoma panaši iniciatyva – vyriausiojo komisaro struktūrinis dialogas su nevyriausybinėmis organizacijomis ir Tarptautine Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija. UNHCR biuras ir jo partneriai (kartu su nevyriausybine organizacija „InterAction“ ir Tarptautine savanoriškų agentūrų taryba) peržiūrėjo partnerystės sąlygų kokybę ir rekomendavo praktikoje stiprinti partnerystės principus.

Kadangi pastaraisiais metais susidūrė su daug sunkumų, UNHCR biuras padvigubino pastangas stiprinti partnerystę su JT organizacijomis ir NVO tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu ir siekia kiek įmanoma didinti veiklos, susijusios su pabėgėliais ir kitais asmenimis, kuriems reikia pagalbos, papildomumą ir tvarumą.

Šiuo metu UNHCR biuras dirba su daugiau kaip 900 finansuojamų, veiklos ir atstovavimo partnerių, kad būtų užtikrintos visų pažeidžiamų gyventojų teisės, jiems teikiama pagalba. UNHCR biuras ir toliau daug dėmesio skiria santykiams su partneriais, siekia stiprinti strateginį ir veiklos bendradarbiavimą tarptautiniu, regioniniu ir valstybiniu lygmenimis.

Pagrindinis plataus organizacijos partnerysčių tinklo tikslas – užtikrinti geresnius rezultatus asmenimis, kuriems reikia pagalbos, pritraukiant ir jungiant papildomus išteklius ir dirbant kartu skaidriai, pagarbiai ir abipusiškai naudingai. Dėl šių partnerysčių sustiprėja UNHCR biuro dalyvavimas tarpžinybiniuose forumuose ir procesuose, kur abipusis supratimas ir stiprūs ryšiai padeda užtikrinti, kad pirmiausia būtų teikiama pagalba tiems pabėgėliams, šalies viduje perkeltiems asmenims ir asmenims be pilietybės, kuriems jos reikia labiausiai.