'
;

Privataus sektoriaus teikiama pagalba

Beveik 60 mln. žmonių visame pasaulyje buvo priversti palikti namus ir jų poreikiai sparčiai auga. Tačiau vis labiau jaučiamas jiems apsaugoti reikalingų lėšų trūkumas.

Tikime, kad tokius tragedijų sugriautus gyvenimus galima atstatyti, jeigu pabėgėliams būtų suteikta jiems reikalinga pagalba. Padedami individualių rėmėjų ir sėkmingų verslininkų įnašo milijonams siūlome viltį, saugumą ir orumą.

Dirbdami kartu galime padėti jiems sukurti geresnę ir šviesesnę ateitį.

Privataus sektoriaus teikiama pagalba mūsų pastangoms tenkinti pabėgėlių poreikius suteikia naujos ir be galo reikalingos energijos. Kai kurios pasaulyje pirmaujančios bendrovės jau padeda mums dirbti našiai ir sustiprinti mūsų pajėgumus keičiant milijonų šeimų visame pasaulyje padėtį, teikiant gyvybiškai svarbią pagalbą ir randant tvarius sprendimus.

„Mums didelė garbė dirbti su aukštos kvalifikacijos UNHCR darbuotojais. Kaip ir mes, jie taip pat entuziastingai stengiasi pagerinti pabėgėlių stovyklose ir aplink jas gyvenančių vaikų gyvenimą. „IKEA“ darbuotojai taip pat didžiuojasi mūsų partneryste ir tuo, kad dirba bendrovėje, kuriai labai rūpi pabėgėlių vaikų gerovė“.

Per Heggenes, „IKEA Foundation“ generalinis direktorius

Bendradarbiavimas su UNHCR suteikia įmonėms galimybę įtvirtinti savo prekių ženklą, plėtoti rinkodarą ir augti. Tokios bendros iniciatyvos skatina darbuotojus didžiuotis savo bendrove, stiprina jų lojalumą, stiprėja klientų ir sprendimus priimančių institucijų pasitikėjimas. Dalyvaudamos jose bendrovės įsitvirtina kaip aktyviai dalyvaujančios visuomenės gyvenime, kuria savo tarptautinį įvaizdį, geriau supranta naujas ir besivystančias rinkas, nustato vietinius ir tarptautinius partnerius, o kai kuriais atvejais kartu kuria naujus produktus ir sprendimus.

  • Mes esame pasaulinė organizacija: UNHCR veikia daugiau nei 125 valstybėse visame pasaulyje, esame užmezgę partnerystės ryšius su vyriausybėmis, NVO, privačiuoju sektoriumi, priimančiomis bendruomenėmis ir pabėgėliais.
  • Mes dirbame: susidarius ypatingai padėčiai mes per 72 valandas galime 50 tūkst. žmonių perduoti užtektinai atsargų ir gelbėjimo įrangos, bei pagrindinių nesurūšiuotų atsargų, kurių užtektų dar 550 tūkst. nukentėjusiųjų.
  • Mes keičiame žmonių gyvenimus: padedame ne tik tada, kai žmonės yra priversti bėgti gelbėdami savo gyvybes, bet ir tada, kai jiems reikia vėl surasti namus –sugrįžus ten, iš kur pabėgo arba naujoje vietoje. Per pastaruosius 15 metų mes padėjome rasti namus daugiau nei 10 mln. žmonių.
  • Mumis galima pasitikėti: du kartus apdovanoti Nobelio taikos premija mes jau 65 metus dirbame žinodami, ką reikia daryti pačiomis sudėtingiausiomis aplinkybėmis. Žinome, kaip užtikrinti, kad lėšos ir įnašai būtų naudojami veiksmingai ir atneštų kaip galima daugiau naudos tiems, kurie prarado viską bei padėtų jiems pradėti gyvenimą iš naujo.
  • Mus remia visas pasaulis: daugiau nei 140 pasaulio valstybių yra 1951m. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso šalys, įsipareigojusios suteikti prieglobstį, kai mes prašome, ir sudaryti palankias sienos kirtimo sąlygas tiems, kuriems reikia skubios pagalbos.