Rohingu bēgļi milzu apjomos bēg no vardarbības Mjanmā – un to skaits pieaug katru dienu.

Dienām ilgi bēgļi iet cauri džungļiem un kalniem vai dodas pāri Bengālijas līcim. Viņi ierodas novārguši, izsalkuši un slimi – viņiem ir vajadzīga starptautiska aizsardzība un humānā palīdzība.

Ziedot

624 000

rohingu bēgļi ir devušies bēgļu gaitās uz Bangladešu kopš 2017. gada 25. augusta

 

ANO 2017. gada 22. novembra aplēses

Seko mums sociālajos medijos

Sazinieties ar mums

Žurnālistiem

Sazinieties ar mūsu runaspersonām Ziemeļeiropā un citviet pasaulē

Darbs ar mums

Strādāt ar mums un īstenot pasākumus, lai uzlabotu bēgļu dzīvi

Sazinieties ar mums

Sazinieties ar mūsu biroju Ziemeļeiropā vai pārstāvniecībām citviet pasaulē