Select a language for our global site:

Select a country site:
 
'
;

Alternativer til flyktningleirer

Ordet flyktninger får mange til å tenke på rad på rad med telt eller andre former for ly i en stor leir hvor flesteparten er avhengige av nødhjelp. Vi mener derimot at flyktningleirene må være et unntak og kun et midlertidig tiltak som svar på tvungen forflytning.

Alternativene er mange og påvirkes av faktorer som kultur, lovgivning og nasjonal politikk. Flyktninger kan leve på områder eller i boliger de leier, eier eller disponerer uformelt, eller de kan bo hos vertsfamilier. Slike alternativer gjør det mulig for flyktninger å utøve sine rettigheter og friheter, gjøre meningsfulle valg i situasjoner som påvirker livene deres, bidra til samfunnet og leve med større verdighet og selvstendighet.

Hvis flyktningleirer er uunngåelig, bør flyktningene ha kontakt med vertssamfunnet og tilgang til den lokale økonomien, infrastrukturen og tjenesteleveringssystemene. Dette bidrar til at de kun trenger begrenset humanitær hjelp.

UNHCR mener at å la flyktninger leve i lokalsamfunn på en lovlig måte, fredelig og uten trakassering – i urbane eller rurale strøk – støtter deres evne til å ta ansvar for egne liv og for lokalsamfunnet. Flyktninger kan bidra med sine personlige ferdigheter og ressurser, og kan være til nytte i lokalsamfunnene der de lever. De har også kvaliteter som utholdenhet, fleksibilitet og tilpasningsevne. Flyktninger som kan leve et fritt liv bruker ferdighetene sine til å utvikle bærekraftige levekår under forflytning, og er mer robuste og i bedre stand til å overvinne fremtidige utfordringer.

 Relatert

Studie: “The Internal Flight Alternative in Norway”

Denne studien, gjennomført av UNHCR, vurderer hvordan norske rettsmyndigheter anvender internfluktalternativet i saker som omhandler afghanske familier og enslige, mindreårige asylsøkere. UNHCR har vurdert lovanvendelsen opp mot internasjonale rettsstandarder slik de er beskrevet i Flyktningkonvensjonen, rettledninger fra UNHCR og internasjonale menneskerettigheter.

read more

Norsk UNHCR bistand til utdanning i kriser og konflikter

Over 90% av de som flykter fra Afrikas største og mest omfattende krise er kvinner og barn. Den norske regjeringens støtte til UNHCRs arbeid i Sør-Sudan gjør at kvinner og unge jenter på flukt fra vold og konflikt får mulighet til å gå på skole, samt få seg en utdanning.

read more