Select a language for our global site:

Select a country site:
 
'
;

Påvirkningsarbeid

Gjennom påvirkningsarbeid endres bestemmelser og tjenester som angår flyktninger og statsløse personer på et nasjonalt, regionalt og globalt nivå. Det er en viktig del av UNHCRs arbeid.

Fordi UNHCR ikke har en fysisk tilstedeværelse i Norge, er den regionale representasjonen avhengig av et tett samarbeid med UNHCRs partnerorganisasjoner og nettverk av advokater. Den regionale representasjonen arbeider tett med frivillige organisasjoner for å hjelpe dem å identifisere saker som er egnet for rettslig involvering, og for å fremme UNHCRs beskyttelsesstandarder og tolkninger av internasjonal flyktningrett.

UNHCRs prioriteringer for involvering i saker i Norge:

  • Barnespesifikk forfølgelse
  • Asylsøknader basert på kjønnsrelatert forfølgelse og/eller kjønnsidentitet
  • Religiøs konvertering
  • Straffrihet for ulovelig innreise, og
  • Troverdighetsvurderinger.

Den regionale representasjonens talspersonsoppgaver og prioriteringer i Norge er å fremme rettighetene til flyktninger i henhold til Flyktningkonvensjonen fra 1951, og utvikling og implementering av barnevennlige asyl- og migrasjonsprosedyrer, der barnets beste er vurdert.

Når mennesker tvinges på flukt, jobber vi med å påvirke regjeringer, ideelle partnere og befolkningen til å vedta retningslinjer som sikrer beskyttelse for folk i nød.

 

 

 

UNHCRs politiske prioriteter

  • Lover og regler
  • Tilgang til kvalitetsforankret asyl
  • Gjenbosetting og integrering
  • Statsløshet

 Relatert

Studie: “The Internal Flight Alternative in Norway”

Denne studien, gjennomført av UNHCR, vurderer hvordan norske rettsmyndigheter anvender internfluktalternativet i saker som omhandler afghanske familier og enslige, mindreårige asylsøkere. UNHCR har vurdert lovanvendelsen opp mot internasjonale rettsstandarder slik de er beskrevet i Flyktningkonvensjonen, rettledninger fra UNHCR og internasjonale menneskerettigheter.

read more

Norsk UNHCR bistand til utdanning i kriser og konflikter

Over 90% av de som flykter fra Afrikas største og mest omfattende krise er kvinner og barn. Den norske regjeringens støtte til UNHCRs arbeid i Sør-Sudan gjør at kvinner og unge jenter på flukt fra vold og konflikt får mulighet til å gå på skole, samt få seg en utdanning.

read more