Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Nødssituasjoner

I en nødssituasjon er det viktig å tenke og handle raskt. Enten det er en konflikt som har fått befolkningen til å flykte fra hjemmene sine, eller politiske uroligheter som har drevet folk på flukt over natten, er UNHCR der for å hjelpe.

Vi står klare til å trå til med hjelp og ekspertise over hele verden. Takket være vårt verdensomspennende nettverk av leverandører, særorganisasjoner og samarbeidspartnere kan vi iverksette en nødoperasjon i løpet av 72 timer.

For å opprettholde denne evnen har organisasjonen vår utarbeidet et program for regelmessig opplæring. Programmet omfatter blant annet et kurs i krisehåndtering, som skal forberede alle frivillige som står på kriseresponsteamets vaktlister, på en eventuell humanitær krise. Denne ukelange øvelsen avholdes tre til fire ganger i året for inntil førti personer om gangen og fokuserer på teambygging, planlegging av operasjoner, kommunikasjons- og forhandlingsferdigheter, sikkerhet med mer.

UNHCRs eCentre i Bangkok gjør oss også bedre forberedt og bedre i stand til å reagere på nødssituasjoner i Asia–Stillehavsregionen gjennom målrettet kursing og andre tiltak for å bedre kapasiteten. I tillegg bidrar vi til initiativer på tvers av FN-organisasjonene, som skal fremme tidlig varsling og beredskap.

 Relatert

Norsk UNHCR bistand til utdanning i kriser og konflikter

Over 90% av de som flykter fra Afrikas største og mest omfattende krise er kvinner og barn. Den norske regjeringens støtte til UNHCRs arbeid i Sør-Sudan gjør at kvinner og unge jenter på flukt fra vold og konflikt får mulighet til å gå på skole, samt få seg en utdanning.

les mer

Arkitekter og asylsøkere jobber sammen for inkludering i Norge

Hvordan ønsker du at det skal se ut der du bor? Se for deg en gruppe arkitekter som inkluderer beboerne på et asylmottak gjennom hele prosessen med å forbedre boforholdene. Det er akkurat det Makers’ Hub gjør i Norge. De tar ikke asylsøkernes preferanser for gitt – de spør.

les mer