Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Nødssituasjoner

I en nødssituasjon er det viktig å tenke og handle raskt. Enten det er en konflikt som har fått befolkningen til å flykte fra hjemmene sine, eller politiske uroligheter som har drevet folk på flukt over natten, er UNHCR der for å hjelpe.

Vi står klare til å trå til med hjelp og ekspertise over hele verden. Takket være vårt verdensomspennende nettverk av leverandører, særorganisasjoner og samarbeidspartnere kan vi iverksette en nødoperasjon i løpet av 72 timer.

For å opprettholde denne evnen har organisasjonen vår utarbeidet et program for regelmessig opplæring. Programmet omfatter blant annet et kurs i krisehåndtering, som skal forberede alle frivillige som står på kriseresponsteamets vaktlister, på en eventuell humanitær krise. Denne ukelange øvelsen avholdes tre til fire ganger i året for inntil førti personer om gangen og fokuserer på teambygging, planlegging av operasjoner, kommunikasjons- og forhandlingsferdigheter, sikkerhet med mer.

UNHCRs eCentre i Bangkok gjør oss også bedre forberedt og bedre i stand til å reagere på nødssituasjoner i Asia–Stillehavsregionen gjennom målrettet kursing og andre tiltak for å bedre kapasiteten. I tillegg bidrar vi til initiativer på tvers av FN-organisasjonene, som skal fremme tidlig varsling og beredskap.

 Relatert

Legal study “The Internal Flight Alternative in Norway”

Commissioned by UNHCR, legal study on “The Internal Flight Alternative in Norway: the law and practice with respect to Afghan families and unaccompanied asylum-seeking children” reviews the law and practice of IFA application in Norway in light of international legal standards prescribed by the 1951 Convention, relevant UNHCR guidance and international human rights law.

read more

Norsk UNHCR bistand til utdanning i kriser og konflikter

Over 90% av de som flykter fra Afrikas største og mest omfattende krise er kvinner og barn. Den norske regjeringens støtte til UNHCRs arbeid i Sør-Sudan gjør at kvinner og unge jenter på flukt fra vold og konflikt får mulighet til å gå på skole, samt få seg en utdanning.

read more