'
;

Syria i nød

Over fire millioner mennesker har flyktet fra Syria siden 2011. De har søkt sikkerhet i Libanon, Jordan, Irak og andre land. Millioner flere har blitt tvangsforflyttet innenfor Syria, og ettersom krigen fortsetter, svinner håpet raskt.

Over 4 millioner mennesker har flyktet fra Syria siden 2011, idet de har søkt sikkerhet i Libanon,
Jordan, Irak og andre land. Millioner flere har blitt tvangsforflyttet innenfor Syria, og ettersom krigen fortsetter, svinner håpet raskt.

UNHCR arbeider hardt for å hjelpe idet man leder en koordinert innsats i regionen. Sammen med våre partnere, NGO-er og vertskapsregjeringer, tilbyr vi en livslinje til dem som trenger det.

 

Millioner av syrere flykter over grenser, og flykter fra bombene og kulene som har ødelagt deres hjem.

Tyrkia har tatt inn over 2,7 millioner registrerte syrere. De fleste av dem bor i byområder med rundt 260 000 plassert i de 23 flyktningleirene i provinsene Hatay, Gaziantep, Kilis og Sanliurfa.

I Libanon er livet en daglig kamp for mange syriske flyktninger som har få eller ingen økonomiske ressurser. Rundt 70 prosent lever under fattigdomsgrensen på mindre enn USD 3,84 per dag. Det eksisterer ingen formelle flyktningleire, og som resultat av dette bor fler enn en million registrerte syrere i over 1 700 samfunn og lokasjoner rundt om i landet. De deler ofte små, primitive herberger med andre flyktningefamilier under overfylte forhold.

“De ga oss kjeks, ost, dadler og tørket kjøtt – alt veldig bra… Og de ga oss matter, tepper og kjøkkelutstyr.”

– Fayzeh, mor til tre i Zaatari-leiren i Jordan

I Jordan er over 600 000 menn, kvinner og barn fanget i eksil. Omtrent 80 prosent av dem bor i byområder der mer enn 100 000 har funnet et sted å være i leirene i Za’atari og Azrak. Mange har ankommet med begrensede midler til å dekke selv de mest grunnleggende behov, og de som tidligere hadde oppsparte midler eller understøttelse fra vertsfamilier å falle tilbake på, er nå i stadig økende grad avhengig av hjelp. I Irak har det også ankommet et voksende antall syrere, det er nå 25 000 der, mens i Egypt gir UNHCR beskyttelse og hjelp til mer enn 100 000.

Men selv om livet i eksil kan være vanskelig, er livet for syrere som ennå er hjemme, enda hardere.

“Vi tenkte at det kanskje er vår tur til å dø. Men vi ønsket ikke å dø. Så vi bestemte oss for å dra bort.”

-Sahar, 25, syrisk flyktning i Libanon

Hva gjør UNHCR for å hjelpe?

Vi yter livreddende humanitær hjelp til syriske flyktninger. Vi hjelper de mest sårbare med kontanter til medisin og mat, komfyrer og brennstoff til oppvarming, isoleringsmaterial for telt, varmetepper og vinterklær.

Tidlig i 2016, da krigen i Syria gikk inn i sitt sjette år og det ikke var noen ende på kampene i sikt, sluttet vi oss til andre humanitære organisasjoner og utviklingsorganisasjoner innen De forente nasjoner og ba om USD 7,73 milliarder til nye vitale finansieringer for å hjelpe 22,5 millioner mennesker i Syria og i regionen.

Det første aspektet i denne apellen er “Regional Refugee and Resilence Plan” (3RP) som ledes av UNHCR, som trenger USD 4,55 milliarder til understøttelse av 4,8 millioner flyktninger i nabolandene og fire millioner i samfunnene som huser dem. Det andre aspektet er 2016 Syria Humanitarian Response Plan, som ber om nesten USD 3,2 milliarder for å gi humanitær hjelp og beskyttelse til 13,5 millioner mennesker inne i Syria.

Din hjelp kan gjøre mye.

 

Syria er den største humanitære og flyktningrelaterte krisen i vår tid, en stadig årsak til lidelse for millioner av mennesker, noe som bør utløse en bølge av støtte og hjelp fra hele verden.”

– Filippo Grandi, høykommisær i UNHCR