Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Bistand til UNHCR

Norge er en av UNHCR sine viktigste strategiske partnere og et generøst giverland. I 2016 økte Norge sitt bidrag betraktelig til 118 millioner amerikanske dollar. Norge ble dermed den største bistandsgiveren til UNHCR i forhold til landets befolkning og det syvende største giverlandet til UNHCR totalt. Norge var i tillegg den femte største giveren av ikke-øremerket støtte til UNHCR i 2016. 50 prosent av Norges totale bistand i 2016 var ikke øremerket og ble brukt på viktige innsatser som adresserer de globale humanitære behovene.

Utdanning spiller en sentral rolle i UNHCR sitt beskyttelsemandat, og Norge er en viktig støtterspiller for UNHCR sin utdanningsstrategi. Norges tematiske bistandsfokus er spesielt rettet mot å gi barn i krise-og konfliktområder tilgang til utdannelse. I 2015 bidro Norge med 2.7 millioner amerikanske dollar til UNHCR for å støtte kvalitets-og beskyttelse basert utdanning i land som Burkina Faso, Kamerun, Den Sentral Afrikanske Republikk, Tsjad, Egypt, Irak, Jordan, Libanon, Mauritania, Niger, Tyrika og Sør Sudan. I 2016 ga Norge i tillegg 1.2 millioner amerikanske dollar til UNHCR for utdanningsrelatert arbeid i Iran og Uganda.

Norge har et sterkt fokus på krisen i Syria og har blant annet finansiert initiativer for syriske overføringsflyktninger. Norge bistår også med finansiering til krisrammede områder på hele det afrikanske kontinentet, flyktningsituasjonen i europa, internt fordrevne og langvarige flyktningsituasjoner i land som Afghanistan, Ukraina og Myanmar. Norge støtter Nansenprisen og bidrar årlig med 50 000 amerikanske dollar i pengepremie til vinneren av prisen.

Norges tematiske fokus: Utdanning.

Se hvordan utdanning har påvirket livet til Muzon som bor i en av Jordan sine flykningeleirer og hvorfor hun kjemper for at alle skal ha tilgang til utdanning.

Norge beskytter flyktninger gjennom utdannelse

Activities

Norsk UNHCR bistand til utdanning i kriser og konflikter

Norsk UNHCR bistand til utdanning i kriser og konflikter

Over 90% av de som flykter fra Afrikas største og mest omfattende krise er kvinner og barn. Den norske regjeringens støtte til UNHCRs arbeid i Sør-Sudan gjør at kvinner og unge jenter på flukt fra vold og konflikt får mulighet til å gå på skole, samt få seg en utdanning.

Rapporter og ressurser

UNHCRs hovedformål er å sikre flyktningers rettigheter og velferd. I arbeidet med å nå dette målet, forsøker kontoret å sikre at alle kan utøve retten til å søke asyl og finne et trygt tilfluktssted i en annen stat, og retten til å returnere hjem frivillig. Ved å hjelpe flyktninger til å komme tilbake til sine egne land eller bosette seg permanent i et annet land, bidrar UNHCR også til varige løsninger på deres situasjoner.

Til nettstedet

Global Focus er UNHCRs viktigste operative rapporteringsportal for givere og nøkkelpartnere. Dette nettstedet gir en oversikt over de ulike risikoene som truer flyktninger og andre befolkningsgrupper UNHCR bekymrer seg for over hele verden, samt regelmessig oppdatert informasjon om organisasjonens programmer, operasjoner, finansielle krav, finansieringsnivåer og bidrag fra bidragsgivere.

Til nettstedet

Bidragsgiveres statlige motparter

Utenriksdepartementet er UNHCRs statlige motpart i saker knyttet til strategisk samarbeid og finansiering.

Til nettstedet

Mer om vårt partnerskap med Norge.

Direktoratet for utviklingssamarbeid – NORAD

Direktoratet for utviklingssamarbeid – NORAD, er en statlig fagetat med ansvar for kvalitetssikring av norsk utviklingssamarbeid og gjennomføring av en del av norsk utviklingshjelp.

Til nettstedet

Latest from Norway