Select a language for our global site:

Select a country site:
 
'
;

Ressurser og publikasjoner

UNHCR har en rekke informasjonsressurser for medarbeidere, myndigheter, bistandspartnere, akademikere og offentligheten.

Vår Field Information and Coordination Support Section (feltinformasjon og koordinasjonsstøtte) tilbyr kart(🇬🇧) og statistikk(🇬🇧). En uvurderlig ressurs er RefWorld(🇬🇧), med sin enorme samling av dokumenter som brukes til å bestemme flyktningstatus.

UNHCRs arkiver(🇬🇧) er nyttige for historisk forskning om arbeidet vårt og flyktningspørsmål. De er bevart i hovedkvartert i Genève, hvor de er gjort tilgjengelige for forskere og allmennheten.

Policy Development and Evaluation Service(🇬🇧) (tjeneste for utvikling av rettningslinjer og evaluveringer) er også basert i Genève. Her gjennomføres viktige analyser og forskning.

Publikasjoner

Gjennom publikasjonene kan UNHCR spre bevissthet om flyktninger og andre berørte personer. Vi kan også rapportere om operasjoner, både globalt og lokalt. Vi publiserer et bredt spekter av materialer for ulike målgrupper, alt fra grunnleggende dokumenter, som Flyktningkonvensjonen av 1951(🇬🇧), til forskning og evalueringdokumenter Vår verdensomspennende virksomhet er dekket i våre to fremste årlige publikasjoner – Global Appeal og Global Report.

Global Report

The Global Rapport publiseres i juni hvert år og gir et helhetlig syn på UNHCRs utfordringer og prestasjoner over hele verden.(🇬🇧)

Global Appeal

The Global Appeal er en uvurderlig guide til UNHCRs verdensomspennende virksomhet for vanlige lesere(🇬🇧).

 

Dokumenter om Norge

Legal study “The Internal Flight Alternative in Norway”

Commissioned by UNHCR, legal study on “The Internal Flight Alternative in Norway: the law and practice with respect to Afghan families and unaccompanied asylum-seeking children” reviews the law and practice of IFA application in Norway in light of international legal standards prescribed by the 1951 Convention, relevant UNHCR guidance and international human rights law.

read more

Norsk UNHCR bistand til utdanning i kriser og konflikter

Over 90% av de som flykter fra Afrikas største og mest omfattende krise er kvinner og barn. Den norske regjeringens støtte til UNHCRs arbeid i Sør-Sudan gjør at kvinner og unge jenter på flukt fra vold og konflikt får mulighet til å gå på skole, samt få seg en utdanning.

read more

Arkitekter og asylsøkere jobber sammen for inkludering i Norge

Hvordan ønsker du at det skal se ut der du bor? Se for deg en gruppe arkitekter som inkluderer beboerne på et asylmottak gjennom hele prosessen med å forbedre boforholdene. Det er akkurat det Makers’ Hub gjør i Norge. De tar ikke asylsøkernes preferanser for gitt – de spør.

read more