'
;

Givere

UNHCR er nesten utelukkende basert på frivillige bidrag fra regjeringer, FN og sammenslåtte finansieringsmekanismer, mellomstatlige institusjoner og privat sektor. Vi jobber hele året for å samle inn penger til programmene våre og for å håndtere nye kriser når de oppstår

Jevnlig oppdatert informasjon om virksomheten vår, økonomiske krav og giverbidrag er tilgjengelig på nettstedet Global Focus, som er vår viktigste operative rapporteringsplattform for givere.

Budsjett og bidrag (🇬🇧)

I et komplekst miljø med raskt skiftende behov og prioriteringer er vi avhengige av givere for bidrag som kan allokeres så fleksibelt som mulig. Slik kan vi gi direktemidler der de trengs mest, tilby husly, vann, helsetjenester, utdanning og andre nødvendige tjenester til millioner av flyktninger, asylsøkere, statsløse og internt fordrevne over hele verden.

Giverprofiler