'
;

Konferanser og møter

Møter og konferanser spiller en viktig rolle når det gjelder beskyttelsen av flyktninger. Ofte kan de samle regjeringer, representanter for internasjonale organisasjoner, NGO-er og FN-underorganisasjoner, akademikere, media, eksperter for barnevern, flyktninger og unge mennesker fra hele verden for å styrke allerede eksisterende partnerskap og å utvikle nye partnerskap.

Medlemmer kan dele gode fremgangsmåter, ting vi har lært av erfaring, nye løsninger og innovative metoder som tar sikte på å takle den dynamikken og de utfordringene som følger med å være tvunget på flukt. Sammen er de med på å skape fremtiden for millioner av mennesker

De forente nasjoners toppmøte for flyktninger og migranter (🇬🇧)

Rundbordskonferanse om behovet for beskyttelse i det nordlige trianglet av Sentral-Amerika (🇬🇧)

Muligheter til å slippe inn syriske flyktninger (🇬🇧)

Giverkonferanse for somaliske flyktninger (🇬🇧)

Sharjah-konferansen om flyktningsbarn (🇬🇧)

Ministermøte (🇬🇧)

Strategi til løsning av problemene i Afghanistan (🇬🇧)

Toppmøte i Den afrikanske unionen (🇬🇧)