'
;

Partnerskap

UNHCR samarbeier med regjeringer, mellomstatlige organisasjoner, ideelle organisasjoner, FN-byråer, samfunnsbaserte organisasjoner, universiteter, og den juridiske og private sektor for å beskytte og hjelpe flyktninger og komme fram til varige løsninger.

Tidlig på 1990-tallet lanserte UNHCR “Partnership in Action” (PARinAC) som et rammeverk for samarbeid mellom organisasjonen og dets partnere, og for å fremme samarbeid på et regionalt og nasjonalt nivå. I 2012 ble et lignende forslag lansert i mindre skala: Høykommisæren for flyktningers strukturerte samtaler med ideelle organisasjoner og Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC). UNHCR og dets partnere (inkludert InterAction og ICVA) foretok en gjennomgang av partnerskapets kvaliteter og la fram anbefalinger for styrking av partnerskapsprinsippene.

Med den komplekse verdenssituasjonen de siste årene, har UNHCR forsterket sin innsats for partnerskap med FN-byråer og ideelle organisasjoner, både nasjonale og internasjonale, med det mål å maksimere komplementaritet og bærekraft innen flyktningarbeid og andre områder.

I dag arbeider UNHCR med mer enn 900 finansielle og operasjonelle organisasjoner samt interesseorganisasjoner for å sikre at den berørte befolkningens rettigheter og behov ivaretas. UNHCR fortsetter å prioritere samarbeidet med partnere og arbeider for å styrke strategisk og operativt samarbeid på globalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Hovedmålet med organisasjonens store partnerskapsnettverk er å sikre bedre resultater for den berørte befolkningen ved å kombinere og utnytte komplementære ressurser og arbeide sammen på en åpen, respektfull og gjensidig fordelaktig måte. Disse partnerskapene underbygger dessuten UNHCRs engasjement i tverretatlige fora og prosesser, hvor gjensidig forståelse og sterke allianser bidrar til at flyktninger, internt fordrevne og statsløse personer blir tilstrekkelig prioritert.