”Fruktansvärd okunskap kring flyktingsituationen” – Hans Rosling

UNHCR mötte professor Hans Rosling i Stockholm för att tala om bland annat européers kunskap om asylsökande och flyktingar. Med sin karaktäristiska energi beskrev Rosling vikten av fakta och statistik för att hålla allmänheten informerad om verkligheten.

October 2015, by Salvador Merlos, UNHCR Stockholm.

UNHCR har blivit överväldigade av de många initiativ från civilsamhället, privata företag och organisationer som startats för att välkomna flyktingar i många europeiska länder. Vad fick dig att aktivt stötta flyktingar?

Vi på Gapminder Foundation gjorde det för att vårt syfte är att bekämpa den fruktansvärda okunskapen om vår värld, genom att visa fakta alla kan förstå. Vi förstod att det finns förfärligt mycket okunskap om flyktingsituationen. Min kollega Max Orward och jag gjorde två filmer tillsammans (Varför båtflyktingar inte flyger och Var är de syriska flyktingarna?) och till dem använde vi UNHCR:s statistik. Vi insåg att de flesta i Europa trodde att folk kom med båtar för att de inte hade råd med något annat transportmedel. Och vi behövde berätta för dem att det inte stämmer: båtarna kostar mer än att flyga.

Vi visste inte hur denna information skulle komma att användas och hade inget bakomliggande syfte med filmerna. Men vi menar att om man vill göra något åt att människor flyr från konflikter, då behöver man veta varför de tar de här båtarna. Det är inte upp till mig att komma med en politisk lösning. Vi insåg också att massor av människor pratade om en flyktingkris i Europa, men sanningen är att Libanon, Jordanien och andra av Syriens grannländer är pressade medan Europa har resurserna att klara av situationen.

Vad föreslår du att andra människor gör?

Vad jag försöker förklara i filmerna är att om du har tre procent av de syriska flyktingarna i Västeuropa, och 97 procent i grannländerna eller kvar inne i landet, då är det väldigt viktigt att ge pengar till UNHCR. Mycket pengar.

Du har kallat UNHCR det mest effektiva och professionella FN-organet. Varför?

För att ni sätter ihop seriösa budgetappeller löpande under året och kommunicerar era behov. Ni har alltid en översikt och tar hela ansvaret. Ni håller också särskild koll på olika grupper av människor. Och så är ni operationella, ni har människor som genomför det. Och era insamlingar stöttar även andra initiativ.

Hur kan man bäst få människor att bli medvetna om de stora globala trenderna?

Det måste läras ut i skolan, så att människor har koll när de slutar skolan. Det innebär att lärare måste undervisa kontinuerligt i frågorna. Vi behöver skilja mellan värderingar och fakta. Vi kallar idén factfulness. Jag vill helt enkelt veta hur världen ser ut. Jag behöver inte vara optimistisk eller pessimistisk, jag behöver inte vara så ideologisk. Självklart ska jag ha mina värderingar, mina känslor, men jag måste grunda dem på fakta.

Hans Rosling är professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet i Stockholm. I 20 år har han forskat kring global hälsa och undersökt kopplingarna mellan hälsa och ekonomi i Afrika, Asien och Latinamerika.

Rosling har varit rådgivare till WHO och UNICEF, är medgrundare till svenska Läkare utan gränser, har startat nya kurser och har skrivit kurslitteratur om global hälsa. Han är medlem i Kungliga Vetenskapsakademiens internationella kommitté och World Economic Forums Global Agenda Network. Han är också medgrundare av Gapminder Foundation som han driver tillsammans med sin son och svärdotter.

Roslings föreläsningar om globala trender har kallats ”humoristiska men dödsseriösa” och fått många i publiken att inse att den egna världssynen är föråldrad.