Select a language for our global site:

Select a country site:
 
'
;

Påverkansarbete

Påverkansarbete hjälper till att förändra politik och tjänster som berör flyktingar och statslösa människor på en nationell, regional och global nivå. Det är en livsviktig del av vårt arbete på UNHCR.

Den regionala representationen övervakar svenska lagar, praxis och policies som påverkar dem som faller under UNHCR:s mandat och bedriver påverkansarbete formellt eller informellt. I de fall där UNHCR ser juridiska betänkligheter kan den regionala representationen ingripa rättsligt rådgivande. När man beslutar att bedriva opinionsbildning eller lämna in ett rättsligt ingripande, ger UNHCR företräde för fall och teman som faller inom UNHCR:s strategiska prioriteringar. Asylansökningar registreras och bedöms av det svenska Migrationsverket. Avslag kan överklagas och återföras till någon av migrationsdomstolarna som faller under förvaltningsdomstolar i Sverige. Slutliga överklaganden prövas av Migrationsöverdomstolen i fall där det finns rättsliga frågor med prejudicerande värde. Migrationsverket är också ansvarigt för mottagandet av asylsökande och för deras boende. Kommunerna ansvarar för att ge boende till ensamkommande eller ensamma barn. I Sverige regleras asylansökningar och mottagandet av asylsökande av:

Relevant är också:

Sverige har fört in viktiga bestämmelser från Europeiska unionen (EU) i den svenska lagstiftningen. Sverige genomför för närvarande EU:s asylpaket som antogs i juni 2013. Den regionala representationen fokuserar också på opinionsbildning för att främja utvecklingen och genomförandet av barnvänliga asyl- och migrationsförfaranden, där principen om barnets bästa används i bedömningen.

När människor tvingas fly sina hem influerar vårt påverkansarbete regeringar, icke-statliga partner och allmänheten i hopp om att anamma principer som säkerställer att de som behöver skydd också får det.

Stöd vårt arbete.

UNHCR:s policyprioriteringar i Sverige

  • Lag och policy
  • Tillgång till kvalitet i asylprocessen
  • Vidarebosättning och integration
  • Ålder, kön och mångfald och deltagande process

Uttalanden av biträdande flyktingkommissarien för skydd och direktören för enheten för internationellt skydd

Relaterat