Select a language for our global site:

Select a country site:
 
'
;

Resurser och publikationer

UNHCR har ett antal informationsresurser för personalen som även regeringar, biståndspartners, akademiker och allmänheten kan använda.

Vår enhet för fältinformation och koordinationsunderstöd ger ut kartor(🇬🇧) och statistik(🇬🇧). En ovärderlig resurs är RefWorld(🇬🇧), med sin stora samling dokument som används för att hjälpa till att avgöra flyktingstatus.

UNHCR:s arkiv(🇬🇧) är användbara för forskning om historiken över vårt arbete och flyktingfrågor. Våra arkiv finns bevarade i vårt huvudkontor i Geneve, där de är tillgängliga för forskare och för allmänheten.

I Geneve finns även vår utvecklingspolitik och utvärderingstjänst(🇬🇧), som utför avgörande analys och forskning.

Publikationer är ett viktigt sätt för UNHCR att sprida kunskap om flyktingar och andra folkgrupper av intresse. Där kan vi även rapportera om verksamheten, både globalt och lokalt. Vi publicerar en mängd olika material för olika målgrupper, allt från enklare dokument som 1951 års flyktingkonvention(🇬🇧) till forsknings- och utvärderingsdokument. Vår världsomspännande verksamhet beskrivs övergripande i våra två flaggskep — de årliga publikationerna Global Appeal och Global Report.

 

Global Report

Vår Global Report publiceras varje juni och ger en heltäckande bild av UNHCR:s utmaningar och framgångar över hela världen.(🇬🇧)

Global Appeal

Vår Global Appeal är en ovärderlig guide till UNHCR:s globala verksamhet för alla läsare(🇬🇧).

 

 

Dokument om Sverige