'
;

Bidragsgivare

UNHCR är så gott som fullständigt beroende av frivilliga bidrag från regeringar, FN och gemensamma finansieringsmekanismer, mellanstatliga institutioner och den privata sektorn. Vi arbetar året runt för att skaffa pengar till våra program och hantera nya oförutsedda händelser när de inträffar.

Regelbundet uppdaterad information om våra verksamheter, finansiella krav och gåvor finns att tillgå på webbplatsen Globalt Fokus, vår rapportplattform för givare avseende verksamheten.
Budget och bidrag

 

 

 

I en komplicerad värld med snabbt skiftande behov och prioriteringar är vi beroende av givare vars bidrag kan fördelas så flexibelt som möjligt. Det gör det möjligt för oss att styra medel till det platser där det finns störst behov, till exempel att erbjuda skydd, tak över huvudet, vatten, vård, utbildning och andra nödvändigheter till miljontals flyktingar, asylsökande, statslösa människor och internflyktingar runt om i världen.