'
;

Partnerskap

UNHCR samarbetar med regeringar, mellanstatliga institutioner, icke-statliga organisationer, FN-agenturer, samhällsbaserade organisationer, universitet och den rättsliga såväl som den privata sektorn för att skydda och hjälpa flyktingar och för att finna hållbara lösningar.

Under det tidiga 1990-talet lanserade UNHCR initiativet Aktivt kompanjonskap (PARinAC) som ett ramverk för samarbetet mellan organisationen och dess partners och för att förbättra arbetsrelationerna på regional och nationell nivå. 2012 togs ett liknande initiativ i mindre skala: flyktingkommmissariens strukturerade dialog med icke-statliga organisationer och IFRC. UNHRC och dess partners (inklusive InterAction och ICVA) granskade partnerskapets kvalitet och utformade rekommendationer för att stärka partnerskapsprinciperna i praktiken.

UNHCR har mött många komplexa utmaningar de senaste åren och har fördubblat sina ansträngningar för att stärka samarbeten med både internationella och nationella FN-organ och NGO:s. Vi försöker maximera komplementaritet och hållbarhet i arbetet med flyktingar och andra berörda grupper.

Idag arbetar UNHCR med över 900 finansierade, verksamhetsdrivande partners samt påverkans- och lobbygrupper för att säkerställa att rättigheter och behov hos de populationer vi arbetar med uppfylls. UNHCR fortsätter att ge hög prioritet till relationerna med våra partners och strävar efter att stärka strategiska och operativa samarbeten på global, regional och lokal nivå.

Huvudmålet för organisationens vidsträckta nätverk av partnerskap är att förbättra utfallet för de människor vi arbetar med, genom att kombinera och utnyttja komplimenterande resurser och arbeta tillsammans i en transparent, respektfull process som främjar alla inblandade. Dessa partnerskap främjar även UNHCR:s engagemang i forum och processer mellan olika organisationer, där ömsesidig förståelse och starka koalitioner underlättar arbetet att prioritera flyktingar, internflyktingar och statslösa människor.