Europa

Door het aanhoudende geweld in Syrië, Irak en andere landen én het gebrek aan toekomstperspectief in de omliggende landen, vluchten mensen steeds verder van huis vandaan.

Gebrek aan veilige en legale mogelijkheden zorgen ervoor dat mensen grote risico’s nemen om Europa te bereiken.

In 2017 hebben meer dan 172.300 mensen hun leven geriskeerd door op onveilige bootjes de oversteek naar Europa te maken. Naar schatting 3.119 mensen zijn verdronken of vermist.

In 2018 zijn 221 mensen verdronken of vermist.

Meer informatie

Wat doet UNHCR?

Om te helpen bij de opvang van de vluchtelingen hebben wij met name in Griekenland en op de Balkan ruim 600 medewerkers ingezet om hulp en bescherming te bieden. Wij zijn bij grensposten aanwezig om hulp te bieden aan mensen die daar gestrand zijn, identificeren personen die specifieke hulp nodig hebben en verstrekken informatie aan de vluchtelingen. Ook zetten we registratielocaties op en helpen we overheden met het versterken van de opvang- en registratiecapaciteit.

Op verzoek van de Griekse overheid ondersteunen wij bij de opvang van 55.000 asielzoekers. We assisteren bij het creëren van noodopvang en zorgen voor water en sanitaire voorzieningen.

UNHCR pleit bij de Europese landen voor een gezamenlijke aanpak, gebaseerd op verantwoordelijkheid en solidariteit en in overeenstemming met hun internationale verplichtingen.

“We kunnen niet op de vluchtelingencrisis reageren met het sluiten van deuren en het plaatsen van hekken. De wereld moet solidariteit tonen en delen in deze verantwoordelijkheid.”

Filippo Grandi, Hoge Commissaris van UNHCR